Search Results: 'preek'

Search

×
×
×
×
16 results for "preek"
Het herstel en de bekering van de Joden By Charles Spurgeon
Paperback: $6.32
Ships in 3-5 business days
Preek over Ezechiel 37 door Charles Spurgeon.
Het herstel en de bekering van de Joden By Charles Spurgeon
eBook (PDF): $0.00
Download immediately.
Preek over Ezechiel 37 door Charles Spurgeon.
Tot de hemel verheven - 2014 By Frits Heijting
Paperback: $12.71
Ships in 3-5 business days
Kom bij mij, als je vermoeid bent en onder een last gebukt gaat: Ik zal je rust en verlichting geven. (zo 6 juli) Jezus' woorden en wonderen hebben tot doel zoekende mensen ervan te overtuigen, dat... More > er geen andere weg is om geluk te vinden dan door geloof in hem, die God doet kennen. Al zien we Jezus nu niet, hij is toch zeer nabij. hij luistert naar wie tot hem bidden, en doet hun innerlijk zijn antwoord verstaan. Wie hem daadwerkelijk volgen, mogen zijn liefdevolle goedheid beleven, die begin noch einde heeft, maar eeuwig is. Dit evangelie is het onderwerp van dit boek. Het kan worden ingezien op gelovenbeleven.nl In dit boek zijn de lezingen bij elkaar gezet van het lopende kalenderjaar.< Less
De Bekering van Israel By Thomas Boston
Paperback: $6.59
Ships in 3-5 business days
Preek van Thomas Boston over de bekering van Israel. Uitgesproken in het jaar 1716. Met toelichting door W. Westerbeke
De Bekering van Israel By Thomas Boston
eBook (PDF): $0.00
Download immediately.
Preek van Thomas Boston over de bekering van Israel. Uitgesproken in het jaar 1716. Met toelichting door W. Westerbeke
EEN OOTMOEDIG GEDENKEN By Ds. J. A. Weststrate
Paperback: List Price: $6.73 $6.39 | You Save: 5%
Ships in 3-5 business days
Een ootmoedig gedenken is het thema van een preek door Ds. J. A. Weststrate uitgesproken op 25 november 2010, inverband met het 150-jarig bestaan van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te... More > Terneuzen. De tekst is genomen uit Psalm 48: 10. 'O God, wij gedenken Uwer weldadigheid in het midden Uws tempels.' De preek is een herrinnering aan de wonderlijke historie van de gemeente, die oproept tot verootmoediging en verwondering om de Heere te danken.< Less
SPREKEND NADAT HIJ GESTORVEN IS, deel 3 By Ds. WILLEM C. LAMAIN
Paperback: List Price: $20.40 $19.38 | You Save: 5%
Ships in 3-5 business days
De preken van Ds. W. C. Lamain kenmerken zijn openhartig persoon en geestelijk leven. Levendige beseffen van zijn onwaarde hielden hem in diepe ootmoed aan de grond. In deze 3e bundel van 20 preken... More > zijn 3 preken opgenomen over het heerlijk vooruitzicht van Gods kinderen op de eeuwige zaligheid. Ook 3 preken over de bekering van Israël in het laatste der dagen. Ds. Lamain vertelt in sobere woorden zijn verwachting voor bekering van het Jodendom, gegrond op Hoséa 3:4, 5. Er staat ook een preek in tijdens de herdenking van de Bevrijding op 5 mei 1945. Tevens heeft hij een preek gehouden in Ede, juni 1972. Deze eindigde met een toespraak van ds. Joh. van der Poel. Kostbaar en vol levende geloofsverwachting is de preek: Die de dood heeft tenietgedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht, door het Evangelie. 2 Tim. 1:10b.< Less
SPREKEND NADAT HIJ GESTORVEN IS, deel 3 By Ds. WILLEM C. LAMAIN
eBook (PDF): $0.00
Download immediately.
De preken van Ds. W. C. Lamain kenmerken zijn openhartig persoon en geestelijk leven. Levendige beseffen van zijn onwaarde hielden hem in diepe ootmoed aan de grond. In deze 3e bundel van 20 preken... More > zijn 3 preken opgenomen over het heerlijk vooruitzicht van Gods kinderen op de eeuwige zaligheid. Ook 3 preken over de bekering van Israël in het laatste der dagen. Ds. Lamain vertelt in sobere woorden zijn verwachting voor bekering van het Jodendom, gegrond op Hoséa 3:4, 5. Er staat ook een preek in tijdens de herdenking van de Bevrijding op 5 mei 1945. Tevens heeft hij een preek gehouden in Ede, juni 1972. Deze eindigde met een toespraak van ds. Joh. van der Poel. Kostbaar en vol levende geloofsverwachting is de preek: Die de dood heeft tenietgedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht, door het Evangelie. 2 Tim. 1:10b.< Less
DE BIDDENDE EN WAAKZAME CHRISTEN Bundel III, 24 preken By ANDREW GRAY
Paperback: List Price: $17.22 $16.36 | You Save: 5%
Ships in 3-5 business days
Gray (ca. 1632-1656) toont met ontroerende ernst de noodzaak aan van het gelovig gebed, het bewaren van ons hart, het ijverig werkzaam zijn in de Evangelische heiligmaking en het gelovig gebruik... More > maken van Christus in de strijd tegen de duivel en de zonde. In die weg ligt de ware vrede en blijdschap van het geloof en de verwachting op de eeuwige zaligheid. Hebben wij de trekkende liefde en de machtige hand van Christus niet nodig om ons uit de grote nood te verlossen? En om met blijdschap ons kruis achter Christus te mogen dragen? Uit elke preek spreekt de diepe ernst en sterke aandrang van Christus, Die door middel van Zijn jonge knecht ons Zijn boodschap nog doet horen.< Less
LEVEN IN CHRISTUS, 15 PREKEN DEEL 3 By H. F. KOHLBRUGGE
Paperback: List Price: $14.46 $13.74 | You Save: 5%
Ships in 3-5 business days
In deze bundel staan 15 preken over diverse onderwerpen. In een preek over de 2 blinden te Jericho (Matth. 20:29) schrijft Kohlbrugge: 'Hoe verschrikkelijk voor die arme blinden! Bovendien schijnt de... More > Heere ook hier te hebben gedaan, alsof Hij hen niet hoorde. Hij schijnt Zijn weg vervolgd te hebben en wel in het huis van Zacheüs, de rijke tollenaar, te zijn ingegaan. Hoe het zij, wij zien hier, dat duivel en wereld, de hele menigte van de Farizeeën, en allen, die slechts uiterlijk Jezus volgen, de 'ellendigen' altijd tegenwerken. Daarbij schijnt ook de Heere Zelf menigmaal Zijn oor niet te neigen tot ons geroep en is als doof en dood voor onze jammerklacht. Maar duivel en wereld stellen zich ten doel ons moedeloos te maken en het ons te doen opgeven. De Heere daarentegen beproeft ons. Zijn doel is, dat wij niet moedeloos worden, maar des te vuriger tot Hem roepen.'< Less