Search Results: 'vapping'

Search

×
×
×
×
5 results for "vapping"
Lo Scuro e il Chiaro By Renzo Ruggieri
eBook (PDF): $10.20
ITA Composizione tratta dal progetto OPERA? (VAP105 - 2011) per fisarmonica, orchestra e voce recitante, che ha avuto la world premiere in Italia nel 2008 al Teatro Polifunzionale di Pineto e nel... More > 2010 al Teatro di Stato di Rostov sul Don (Russia). La versione pubblicata è una riduzione per DUO di fisarmoniche di grande effetto, solitamente utilizzata nelle competizioni internazionali oltre che nei repertori da concerto. ENG Composition taken from the OPERA? project (VAP105 - 2011) for accordion, orchestra and reciting voice, who had the world premiere in Italy in 2008 at the "Polifunctional Theater" in Pineto (Italia) and in 2010 at the "State Theater" of Rostov-on-Don (Russia). The published version is a reduction for DUO of accordions, of great effect, usually used in international competitions as well as in concert repertoires.< Less
Lo Scuro e il Chiaro By Renzo Ruggieri
Paperback: $13.02
Prints in 3-5 business days
ITA Composizione tratta dal progetto OPERA? (VAP105 - 2011) per fisarmonica, orchestra e voce recitante, che ha avuto la world premiere in Italia nel 2008 al Teatro Polifunzionale di Pineto e nel... More > 2010 al Teatro di Stato di Rostov sul Don (Russia). La versione pubblicata è una riduzione per DUO di fisarmoniche di grande effetto, solitamente utilizzata nelle competizioni internazionali oltre che nei repertori da concerto. ENG Composition taken from the OPERA? project (VAP105 - 2011) for accordion, orchestra and reciting voice, who had the world premiere in Italy in 2008 at the "Polifunctional Theater" in Pineto (Italia) and in 2010 at the "State Theater" of Rostov-on-Don (Russia). The published version is a reduction for DUO of accordions, of great effect, usually used in international competitions as well as in concert repertoires.< Less
Valentango By Renzo Ruggieri
Paperback: $13.14
Prints in 3-5 business days
ITA "Valentango" è una composizione tratta dallo spettacolo "Valentino è Tango!" dedicata al mito di Rodolfo Valentino e alla storia del tango. Questa è la... More > trascrizione fedele (ringrazio per l’aiuto il mio studente Lorenzo Bosica) della performance nell'omonimo CD (VAP107, 2015), con improvvisazioni anche a livello dell'arrangiamento. Il brano è di difficile esecuzione ma, grazie ad una melodia molto efficace, si presta sia per situazioni concertistiche che per competizioni internazionali. ENG "Valentango" is a composition taken from the show "Valentino è Tango!" dedicated to the myth of Rudolph Valentino and the history of tango. This is the exact transcription (I thank my student Lorenzo Bosica for help) of the performance in the homonymous CD (VAP107, 2015), with improvisations also at the level of the arrangement. The song is difficult to perform but, thanks to a very effective melody, lends itself to both concert situations and international competitions.< Less
Valentango By Renzo Ruggieri
eBook (PDF): $10.17
ITA "Valentango" è una composizione tratta dallo spettacolo "Valentino è Tango!" dedicata al mito di Rodolfo Valentino e alla storia del tango. Questa è la... More > trascrizione fedele (ringrazio per l’aiuto il mio studente Lorenzo Bosica) della performance nell'omonimo CD (VAP107, 2015), con improvvisazioni anche a livello dell'arrangiamento. Il brano è di difficile esecuzione ma, grazie ad una melodia molto efficace, si presta sia per situazioni concertistiche che per competizioni internazionali. ENG "Valentango" is a composition taken from the show "Valentino è Tango!" dedicated to the myth of Rudolph Valentino and the history of tango. This is the exact transcription (I thank my student Lorenzo Bosica for help) of the performance in the homonymous CD (VAP107, 2015), with improvisations also at the level of the arrangement. The song is difficult to perform but, thanks to a very effective melody, lends itself to both concert situations and international competitions.< Less
Absolute law (Triet ly nhan gian ve kiep nhan sinh) By QUỐC SỬ PHẠM
Paperback: List Price: $10.36 $8.29 | You Save: 20%
Prints in 3-5 business days
Bạn biết gì về thiền. Tác dụng của Thiền cho cuộc sống. Còn rất nhiều vấn đề của... More > một cuộc sống đầy phức tạp đổi hỏi một con người trong kiếp nhân sinh cần phải giải quyết. Cuốn sách này sẽ giúp bạn nhận biết con đường để đi đến cõi phúc, con đường đạt được thành công. Trong cuộc đời này, không ai không tránh khỏi những va vấp. Điều quan trọng là chúng ta nhận thức sự va vấp ấy như thế nào. Nhân sinh quan và thế giới quan của mỗi người, mỗi dân tộc sẽ phản ánh nền văn hóa cũng như sự phát triển về kinh tế của dân tộc đó. Một con người cũng giống như một xã hội, cần có một nền nhận thức thật sự thấu đáo về chính mình, về môi trường chung quanh mình. Hiểu thấu đáo tất cả, sẽ có hành động đúng và sẽ có cuộc đời hoàn hảo. Mặc dù sự hoàn hỏa bao giờ cũng mang tính tương đối, nhưng sự hiểu biết thấu đáo sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả chướng ngại và đi đến thành công trong tương lai.< Less

Top 10

see more >
 
1
Bootstrap Student Workbook Bootstrap Student... By Emmanuel Schanzer et al.
Paperback: $20.00
 
 
2
 
 
 
 
4
Good News of Life Good News of Life By Aaron Perry
Paperback: $15.00
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
10
My Calendar My Calendar By Barbara Tracy
Calendar: $9.99