Search Results: 'vergeving'

Search

×
×
×
×
14 results for "vergeving"
Vergeving By Richard Jordan
Paperback: List Price: $5.75 $4.03 | You Save: 30%
Prints in 3-5 business days
Meestal weet men wel dat vergeving de oplossing is om bevrijd te worden. Echter wie kan beter gemotiveerd zijn een ander te vergeven als hij weet dat hijzelf vergeving heeft ontvangen van de Schepper... More > van hemel en aarde. Veel misverstanden bestaan hierover,vreemd genoeg juist bij Christenen.Maar dat hoort niet zo te zijn. In deze studie krjgt u een Bijbelse uitleg over dit kostbare onderwerp.< Less
De Kerk, de Gemeente, het Lichaam van Christus By Jan Stelma
Paperback: List Price: $3.78 $2.65 | You Save: 30%
Prints in 3-5 business days
Om ons heen kijkende zien wij heel veel verschillende kerken. Met allemaal verschillende leringen. Is de kerk begonnen met Pinksteren? Of misschien kunnen wij de Kerk ook in het Oude Testament... More > vinden. Of kunnen wij de Gemeente, het Lichaam van Christus, soms ook in verborgen vorm in het Oude Testament vinden d.m.v. de zogeheten "typologie"? En als Christus tegen Petrus spreekt dat Hij Zijn gemeente zal gaan het bouwen , bedoelt Hij dan de gemeente die met Pinksteren begonnen zou zijn? Er is veel onenigheid en misverstand over. Want wat zijn de voorwaarden om lid van zo'n kerk of gemeente te zijn. of te worden? Doop? Belijdenis? Zoveel kerken, zoveel leringen. Maar de Bijbel is niet onduidelijk hierover. Ook niet wat de leer van zo'n gemeente zou horen te zijn en hoe men lid van een gemeente wordt. Paulus spreekt over “de gemeente die Zijn lichaam is”. Hij is de enige apostel die de gemeente zo noemt. Is dat zo maar toevallig, of spreken Petrus en de Here Jezus en Paulus soms niet over dezelfde gemeente?< Less
Het Gebed in de Bijbel By Jan Stelma
Paperback: $8.03
Prints in 3-5 business days
“Nood leert bidden”zegt men wel eens. Het gebed is dan een soort reddingsboei om uit vervelende omstandigheden te komen. Voor anderen weer om bepaalde verlangens ingewilligd te krijgen.... More > Een soort verlanglijstje dus. Soms kan men dagen, weken, jaren bidden om het te krijgen. Maar is dit het gebed zoals wij in de Bijbel zien? Kunnen wij bidden zoals David bad toen Hij zei : “Neem Uw Heiligen Geest niet van mij”. En Christus zegt immers dat : “Al wat gij den Vader zult bidden in Mijn Naam, dat zal Hij u geven” . Kunnen wij dat allemaal zomaar op onszelf toepassen? Is het gebed in de Bijbel overal hetzelfde? Het antwoord is : NEEN! In deze studie wordt het gebed door de hele Bijbel heen gevolgd en bestudeerd. Hoe baden mannen als David, Salomo, Nehemia, Elia, Daniel, de 12 apostelen, Paulus? En wat zei de Here Jezus Christus daarover? Als u eenmaal echt begrijpt wat gebed is, dan zult u nooit meer zeggen dat de hemel als van koper was, omdat u geen kontakt met God heeft.< Less
De Verborgenheid waar Paulus over spreekt By Jan Stelma
Paperback: List Price: $3.79 $2.65 | You Save: 30%
Prints in 3-5 business days
Het is de apostel Paulus die alleen over een evangelie spreekt dat verborgen is gehouden totdat de Here Jezus aan hem verscheen op weg naar Damascus. Het is diezelfde Paulus die ook zegt dat het... More > alleen aan hem geopenbaard is en niet aan de apostelen voor hem. En het is Petrus en de andere apostelen die hem daarin ook erkend hebben. En toch is er in het Lichaam van Christus weinig aandacht voor de brieven van Paulus, terwijl er geen apostel is geweest die zoveel brieven geschreven heeft als Paulus En hoe belangrijk zijn die brieven voor ons! Denk eens aan de fenomenale brief aan de Romeinen , de Efeze brief enz. Hoewel Paulus het allemaal heeft opgeschreven is het voor velen nog steeds verborgen omdat het weinig verkondigd wordt. Deze studie wil u aan de hand van Kolossenzen 1 : 24-28 helpen inzicht te krijgen in deze Verborgenheid zodat u niet meer onwetend bent in deze Verborgenheid en u de overvloeiende blijdschap als gevolg daarvan zult gaan ervaren.< Less
Het volgen van Jezus By Jan Stelma
Paperback: $8.22
Prints in 3-5 business days
Voor een serieuze Christen is het volgen van Jezus een vanzelfsprekende zaak. Hij gaf tenslotte het goede voorbeeld. De bergrede , de zaligsprekingen , Zijn uitspraken en manier van leven is voor... More > velen een inspiratie om na te volgen. Toch zijn er veel dingen die Hij gezegd en gedaan heeft waar de meesten Hem niet in volgen. Dat wij alles dienen te verkopen bijvoorbeeld zien wij niet in gehoorzaamheid gevolgd worden, terwijl Hij dat wel gezegd heeft. Een kameel gaat eerder door het oog van de naald , dan dat er een rijke in de hemel komt. En wij zijn heel rijk vergeleken met andere landen in de wereld! En zo zijn er meer zaken die men niet volgt. Waarom niet? Omdat het dus niet werkt en dat wij dat ook niet kunnen. Maar hoe kan dat? Het antwoord vinden wij als wij de Bijbel lezen in gedachtenis houden tegen wie Hij dat zegt. Deze studie toont aan dat de Christenen zeker Christus dienen te volgen, maar dan op een andere manier dan de kerken leren zodat wij het nu wel kunnen.< Less
Jezus, Petrus, Paulus....Wie moet ik gehoorzamen? By Jan Stelma
Paperback: $8.36
Prints in 3-5 business days
In het Christendom praat men hoofdzakelijk over Jezus Christus en Petrus. Hoewel de apostel Paulus 13 en Petrus 2 brieven geschreven heeft, wordt er heel weinig uit de brieven van Paulus gepreekt.... More > Paulus is toen hij het evangelie onder de heidenen ging verkondigen heel erg vervolgd, zowel door de Joden als door de heidenen. Ook nu hebben veel Joden een hekel aan hem. In de Christenwereld horen wij regelmatig dat hij een vrouwenhater zou zijn. Nog steeds wordt hij in feite vervolgd. Terwijl hij wel door de Here Jezus persoonlijk op weg naar Damascus geroepen werd en van Hem de opdracht kreeg om naar de heidenen te gaan. Dus het zou logisch zijn dat de heidenen dan ook zijn brieven zouden gaan lezen. Hij noemt zichzelf in Romeinen 11:13 dan ook “de apostel der heidenen”. Het Christendom is echter vooral gehoorzaam aan wat Christus in de Evangeliën zegt toen Hij op aarde was en wat Petrus zei met Pinksteren. Dit boek laat zien dat Christus juist door Paulus tot ons spreekt.< Less
Wat gebeurde er in de drie uur aan het Kruis? By Jan Stelma
Paperback: $3.92
Prints in 3-5 business days
Diepaande studie over wat de Here Jezus Christus heeft ondergaan toen Hij daar drie uren in de duisternis hing. Een strijd die reeds voor de grondlegging der wereld begon en aan het kruis beslecht... More > werd. De ware gelovigen weten gelukkig dat zij door Zijn dood aan het Kruis verlost zijn van hun zonden en door Zijn opstanding gerechtvaardigd zijn. Echter de meesten weten helaas niet wat er precies in die drie uren van de God verlatenheid gebeurde. Hoewel het ver boven ons bevattingsvermogen gaat om werkelijk te verstaan wat Christus daar in die drie uren in plaats van ons geleden en gestreden heeft.En het is de vurige wens van de schrijver met deze studie meer zicht te verschaffen in die uren van duisternis, welke de allerbelangrijkste uren zijn geweest in de geschiedenis van de mensheid. En dat het bestuderen en overdenken hiervan tot een nog diepere dankbaarheid, ontzag en waardering mag leiden voor wat Hij door Zijn dood voor ons aan het Kruis daar op Golgotha gedaan heeft.< Less
Tot de hemel verheven - 2014 By Frits Heijting
Paperback: $12.71
Prints in 3-5 business days
Kom bij mij, als je vermoeid bent en onder een last gebukt gaat: Ik zal je rust en verlichting geven. (zo 6 juli) Jezus' woorden en wonderen hebben tot doel zoekende mensen ervan te overtuigen, dat... More > er geen andere weg is om geluk te vinden dan door geloof in hem, die God doet kennen. Al zien we Jezus nu niet, hij is toch zeer nabij. hij luistert naar wie tot hem bidden, en doet hun innerlijk zijn antwoord verstaan. Wie hem daadwerkelijk volgen, mogen zijn liefdevolle goedheid beleven, die begin noch einde heeft, maar eeuwig is. Dit evangelie is het onderwerp van dit boek. Het kan worden ingezien op gelovenbeleven.nl In dit boek zijn de lezingen bij elkaar gezet van het lopende kalenderjaar.< Less
De Wolven By Luc Vos
Paperback: $13.34
Prints in 3-5 business days
Op zoek naar antwoorden kom je soms vreemde zaken tegen. Onverwachte ontmoetingen, levensbedreigende ontmoetingen. Een straf? Die je nog kan ontlopen of niet? Vergeving of niet?
GOD IS EEUWIG TROUW. DEEL 3, 68 PREKEN. Levensschets Dr. Kohlbrugge en echtgenote By Dr. H. F. KOHLBRUGGE
Hardcover: $62.55
Prints in 3-5 business days
Mededeling over sterven van Dr. H.F. Kohlbrugge. ... Mijn hart, verban uw bang benauwen! Op deze Rots kunt gij vertrouwen. Hier zult gij eeuwig zeker zijn." Dan: "Uit de diepten roep ik tot... More > U! Ach grote Ontfermer, ontferm U mijner!" "Verschrikkelijke twijfel! Geen oorzaak! Geen oorzaak Geen oorzaak! Moeilijk vast te houden!" Maar de Heere was hem nabij en vertroostte hem met Zijn Woord. "De Zoon Gods is het, die mij verlost en gekocht heeft!" "Ik heb niets te zeggen!" En: "God alles! De getrouwe God!" "In de Naam van Jezus is er vergeving der zonden. Zegt het toch aan allen, dat er in de Naam van Jezus vergeving van zonden is! Dat is toch eenvoudig." Dan weer: "De troost van de vergeving der zonden is toch een zeker houvast! En dat is ook genoeg!" En: "Mijn Heiland leeft! Het kan toch niet lang meer duren, dan is Hij daar! Ik hoop op de levenden God!" "Hoe zoet is mij het sterven! Dit weet ik, dat ik in Gods hand gegrift ben!" "Een grote dag van feestvreugde en van juichen!"< Less

Top 10

see more >
 
 
 
 
 
3
API Security API Security By Lee Brandt et al.
Paperback: $19.00
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
BREATHE BREATHE By Sharon Boney Burge
Paperback: $31.48