Search Results: 'the annals of the millburn'

Search

×
×
×
×
8 results for "the annals of the millburn"
The Annals of the Millburn Club, 8 (in Russian) By Slava Brodsky (ed.)
Paperback: List Price: $15.48 $7.74 | You Save: 50%
Prints in 3-5 business days
This collection features works by members of the Millburn Literary Club: Irina Aks, Aleksander Baskov, Slava Brodsky, Ben-Eph, Michael Goldshwartz, Pyotr Ilyinskii, Zinovy Kane, Yana Kane-Esrig, Ilya... More > Lipkovich, Igor Mandel, Anna Mazurova, Alexander Militarev, Yuri Okunev, Zoya Polevaya, Natalya Reznik, Arkady Shpilsky, Yuri Solodkin, and Dmitry Zlotsky.< Less
The Annals of the Millburn Club, 4 By Slava Brodsky (ed.)
Paperback: List Price: $15.16 $7.58 | You Save: 50%
Prints in 3-5 business days
This collection features works by members of the Millburn Literary Club: Slava Brodsky, Igor Efimov, Petr Ilyinskii, Zinovy Kane, Yana Kane-Esrig, Mir Karger, Igor Mandel, Yuri Okunev, Eliezer... More > Rabinovich, Vladimir Shneider, Yuri Solodkin, and Natalie Zarembsky.< Less
The Annals of the Millburn Club, 5 By Slava Brodsky (ed.)
Paperback: List Price: $15.16 $7.58 | You Save: 50%
Prints in 3-5 business days
This collection features works by members of the Millburn Literary Club: Slava Brodsky, Igor Efimov, Ben-Eph, Petr Ilyinskii, Zinovy Kane, Yana Kane-Esrig, Mir Karger, Yevgeny Lubin, Yuri Magarshak,... More > Igor Mandel, Alexander Matlin, Anna Mazurova, Yuri Okunev, Zoya Polevaya, Yuri Solodkin, and Alexander Uglov.< Less
The Annals of the Millburn Club, 3 By Slava Brodsky (ed.)
Paperback: List Price: $15.16 $7.58 | You Save: 50%
Prints in 3-5 business days
This collection features works by members of the Millburn Literary Club: Irina Aks, Nadezhda Braginskaia, Slava Brodsky, Igor Efimov, Marina Efimova (Rachko), Natalie Zarembsky, Petr Ilyinskii, Yana... More > Kane-Esrig, Mir Karger, Ilya Lipkovich, Yevgeny Lubin, Mikhail Malyutov, Igor Mandel, Eliezer Rabinovich, Yuri Solodkin, and Ben-Ef< Less
The Annals of the Millburn Club, 6 By Slava Brodsky (ed.)
Paperback: List Price: $15.16 $7.58 | You Save: 50%
Prints in 3-5 business days
This collection features works by members of the Millburn Literary Club: Slava Brodsky, Igor Efimov, Ben-Eph, Boris Gulko, Pyotr Ilyinskii, Zinovy Kane, Yana Kane-Esrig, Mir Karger, Igor Mandel, Anna... More > Mazurova, Yuri Okunev, Zoya Polevaya, Natalya Reznik, Arkady Shpilsky, Yuri Solodkin, and Dmitry Zlotsky.< Less
The Annals of the Millburn Club, 7 (in Russian) By Slava Brodsky (ed.)
Paperback: List Price: $15.16 $7.58 | You Save: 50%
Prints in 3-5 business days
This collection features works by members of the Millburn Literary Club: Irina Aks, Aleksander Baskov, Slava Brodsky, Ben-Eph, Pyotr Ilyinskii, Zinovy Kane, Yana Kane-Esrig, Mir Karger, Vyatcheslav... More > Leikin, Ilya Lipkovich, Yevgeny Lubin, Igor Mandel, Anna Mazurova, Alexander Militarev, Yuri Okunev, Zoya Polevaya, Vladimir Retakh, Natalya Reznik, Arkady Shpilsky, Yuri Solodkin, and Natalie Zarembsky.< Less
The Annals of the Millburn Club, 2 (in Russian - Stranitsy Millburnskogo kluba, 2) By Slava Brodsky (ed.)
Paperback: List Price: $15.16 $7.58 | You Save: 50%
Prints in 3-5 business days
This collection features works by members of the Millburn Literary Club: Nadezhda Braginskaia, Slava Brodsky, Natalie Zarembsky, Petr Ilyinskii, Yana Kane-Esrig, Yevgeny Lubin, Mikhail Malyutov, Igor... More > Mandel, Zoya Polevaya, Raisa Silver, Yuri Solodkin, Alexander Uglov, and Ben-Eph.< Less
The Annals of the Millburn Club (in Russian - Stranitsy Millburnskogo kluba) By Slava Brodsky (ed.)
Paperback: List Price: $15.16 $7.58 | You Save: 50%
Prints in 3-5 business days
This collection features works by members of the Millburn Literary Club: Alexander Avtorkhan, Aleksander Baskov, Nadezhda Braginskaia, Slava Brodsky, Anna Golitsyna, Natalie Zarembsky, Petr... More > Ilyinskii, Rudolf Ioffe, Yana Kane-Esrig, Nahum Korzhavin, Julian Lowenfeld, Yevgeny Lubin, Mikhail Malyutov, Igor Mandel, Alexander Matlin, Eliezer Rabinovich, and Yuri Solodkin.< Less