More From Simon O'Corra

Napsütés és Eső By Simon O'Corra
eBook (PDF): $6.34
Ez a könyv nagyon érzékenyen foglalkozik a barátság kérdéskörével és a “megfelelő” barát... More > kiválasztásának fontosságával. Egy gyermek, Napsütés, egyik ismerősétől függővé válik, ami bár nem egészséges számára, mégis a valakihez való tartozás iránti igénye ösztönzi. Mikor már úgy tűnik, hogy életét teljesen lerombolja ez a barátság, új barátra lel, Eső személyében, aki megmutatja neki, hogyan irányíthatja saját életét ismét önmaga. A történet bőséges megvitatandó témát tartalmaz hasonó helyzetbe került gyerekekkel való beszélgetésekhez, a téma általános iskolai osztályokban történő megvitatásához, illetve szülőknek és nevelőknek kínál kiindulópontot, a gyermekek szociális fejlődését és boldogságát károsan befolyásoló társaik “árnyékából való kijutás” kezdeti lépéseinek megtételéhez.< Less
Sunshine and Rain By Simon O'Corra
eBook (PDF): $6.34
(2 Ratings)
This book deals very sensitively with the issues of friendship and the value of choosing the 'right' friends. A child, Sunshine, has become dependent on one of his peers which is not healthy for him... More > but is driven by his need to belong. When it seems his life may be ruined by this friendship, he finds a new friend Rain, who shows him how to take back control of his life. The story contains a wealth of ma-terial for discussion with children who have found themselves in this position and offers many opportunities for schools to use in Primary classrooms, as well as by parents and guardians, as a starting point for helping children to 'break free' of others, who may be adversely affecting their social health and happiness.< Less
Pelydryn a Glaw By Simon O'Corra
eBook (PDF): $6.34
Mae’r llyfr yma yn delio’n deimladol iawn gyda materion o gyfeillgarwch a’r gwerth o ddewis y ffrindiau ‘cywir’. Mae’r plentyn ‘Pelydryn’ wedi... More > troi’n ddibynnol ar un o’i ffrindiau sydd ddim yn dda iddo ond yn cael i’w gyrru gan ei angen i berthyn. Pan mae’n edrych fel y bod ei fywyd wedi i’w ddinistrio gan y cyfeillgarwch yma, mae e’n ffeindio ffrind newydd ‘Glaw’ sy’n yn ei ddangos sut i gymryd nôl y rheolaeth i’w fywyd. Mae’r stori hon yn cynnwys llawer o faterion i’w drafod gyda phlant sydd wedi ffeindio eu hun mewn sefyllfa syml ac yn rhoi lawer o gyfleoedd i ysgolion i’w ddefnyddio mewn Ysgolion Cynradd, a hefyd gan rieni a gwarcheidwaid fel man dechrau i helpu plant rhyddhau eu hunain o eraill sy’n creu effeithiau negyddol ar eu hiechyd cymdeithasol a hapusrwydd.< Less
The Sea Urchin and The Shark By Simon O'Corra
eBook (PDF): $6.34
(1 Ratings)
A story of two creatures, very different to each other and from others.....two creatures who are feared and envied but who still find common ground, and love, in spite of their difference.

Top 10 This Week

see more >
 
 
 
2
Bootstrap Student Workbook Bootstrap Student... By Emmanuel Schanzer et al.
Paperback: $10.00
 
 
3
 
 
 
 
7
Curious Peach Curious Peach By Denise Provost
Paperback: $10.00
 
 
 
 
9
B Inspired B Inspired By Brandon Warren
Paperback: $15.99