More From Bengt Edhlund, Allan McDougall

EndNote Essentials By Bengt Edhlund
Paperback: List Price: $44.95 $42.70 | You Save: 5%
Ships in 3-5 business days.
This user’s guide makes your scientific writing easier. The reference handling software EndNote offers benefits to writers in virtually any science or discipline, enabling you to transfer... More > literature references instantly whilst writing in Word. This book will help you get your bibliography perfected in Word. It tells you how to manage your libraries, insert citations, footnotes, graphs, images, notes and how to create bibliographies. Plus many other useful tips and recommended settings to ensure that your manuscript writing is trouble free. For use with EndNote X7 for Windows together with Word 2007, 2010, or 2013. USD 2 from the income of each book supports Doctors Without Borders for their humanitarian assistance to people suffering from war, conflicts, epidemics and natural disasters.< Less
Allt om EndNote By Bengt Edhlund
Paperback: List Price: $44.95 $42.70 | You Save: 5%
Ships in 3-5 business days.
En handledning som gör ditt vetenskapliga skrivande lättare. Referenshantering med EndNote innebär fördelar för författare inom alla vetenskapliga områden och... More > gör det möjligt att överföra litteraturreferenser till ditt manuskript direkt medan du skriver. Boken hjälper dig att skapa en perfekt utformad referenslista. Boken klargör vidare hur du hanterar ditt eget referensarkiv (EndNote-biblioteket), infogar citat, fotnoter, diagram, tabeller, bilder och kommentarer och hur du skapar och kan påverka refererenslistans innehåll och utformning. Många andra tips och förslag på kloka inställningar av båda programmen gör det lättare och säkrare att arbeta. Instruktionerna gäller för EndNote X7 för Windows i kombination med Word 2007, 2010 och 2013. 2 dollar av intäkterna från varje bok överförs till stöd för Läkare utan Gränser för deras humanitära hjälpinsatser för våra medmänniskor vars lidande är en följd av krig, konflikter, epidemier och naturkatastrofer.< Less
NVIVO 9 ESSENTIALS By Bengt Edhlund
Paperback: List Price: $44.99 $40.49 | You Save: 10%
Ships in 3-5 business days.
A user guide that helps you gain a better understanding of the new NVivo 9. Step-by-step instructions are combined with helpful comments to explain the terms used within qualitative analysis. NVivo 9... More > is a further development of Nvivo 7 and 8 and consistent with the Windows standard. NVivo 9 can handle all languages and alphabets supported by Windows. User interfaces in English, German, French, Portuguese, Spanish, Japanese and Mandarine. NVivo can import, code, and link Word files, PDFs, audio-, video- and picture files. Several categories of nodes can be created: Hierachical nodes, Relationships, and Matrices. The query methods are clearly explained and how to use the saved results. You can also create Graphical Models, Charts, Tree Maps, Word Trees and other visualizations like Cluster analysis. This book can be used as course literature or for self-teaching. A comprehensive yet clear list of contents, glossary, and index ensures the ease of finding the solution to problems that may occur.< Less
ALLT OM NVIVO 9 By Bengt Edhlund
Paperback: List Price: $49.99 $44.99 | You Save: 10%
Ships in 3-5 business days.
En handledning som gör dig vän med nya NVivo 9. Steg-för-steg instruktioner varvas med kommentarer som förklarar de begrepp som används inom den kvalitativa forskningen.... More > NVivo 9 är en vidareutveckling av NVivo 8 och är helt anpassad till modern Windows-miljö. NVivo 9 klarar alla språk och alla alfabet som Windows stöder. Kommandon, dialogrutor och hjälpfunktioner finns nu på engelska, franska, tyska, spanska, portugisiska, japanska och mandarin. NVivo kan importera, koda och länka Word-filer, PDF:er, audio-, video- och bildfiler. Flera kategorier av noder kan skapas: hierarkiska noder, relationsnoder och matriser. Att ställa frågor förklaras noggrant och hur man drar nytta av sparade resultat. Inför presentationer och inom gruppens diskussioner kan man skapa både rapporter, flödesdiagram och annan grafik. Boken kan användas som kurslitteratur och självstudier. En omfattande men tydlig innehållsförteckning, ordlista och index gör att det går lätt att hitta lösningen på de problem som kan dyka upp.< Less