More From Sidsel Kreyberg

Med utsikt til bedring By Sidsel Kreyberg
Paperback: $26.00
Prints in 3-5 business days
(1 Ratings)
Facebooknotater fra perioden 2014-2017 med hovedvekt på en beskrivelse av sykdomsbildet ME, om faglig strid og hvordan systemet virker i dagens Norge. Diagnosebetegnelsen ME er basert i... More > veiledende kriterier gitt i heftet "Basis for Registeret for ME/PVFS G93.3 i Norge" på lulu.com og på Facebook her https://www.facebook.com/MEregisteret/. Denne boken er beregnet på alle som kommer i kontakt med ME-rammede og ønsker å forstå mer av sykdommen slik den arter seg for pasientene og deres nærmeste, om bakgrunnen for diagnosen, og om gapet mellom psykosomatisk teori og terapianbefalinger på den ene siden og erfaringsbasert viten på den andre.< Less
ERFARINGER MED PLEIE I INSTITUSJON VED ALVORLIG MYALGISK ENCEFALOPATI (ME) By Sidsel Kreyberg
Paperback: $5.89
Prints in 3-5 business days
(1 Ratings)
Artikkel publisert i Norsk Tidsskrift for Sykepleieforskning, med tillatelse. Utgangspunktet for denne studien er alvorlig syke pasienter i institusjon. Innledning og kommentardel angår... More > ME-pasienter generelt. Ved ME går pleie og rehabilitering hånd i hånd fra dag én.< Less
Notater om ME fra facebook Høsten 2011 By Sidsel Kreyberg
Paperback: $12.00
Prints in 3-5 business days
(1 Ratings)
For alle som vil gå i dybden på en sykdom som ikke er så vanskelig når man forstår den.
Notater om ME fra facebook Våren 2011 By Sidsel Kreyberg
Paperback: $12.00
Prints in 3-5 business days
(2 Ratings)
For alle som vil gå i dybden på en sykdom som ikke er så vanskelig når man forstår den.

Top 10 This Week

see more >
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Age Verification Required
 
10