More From Anton K.R. Waanders

In dienst van de staat, Omzwervingen van de 18e-eeuwse soldatenfamilie Bongaards By Anton K.R. Waanders
Paperback: $9.23
Prints in 3-5 business days
In dit boek wordt een beeld geschetst van de 18e eeuwse ontwikkelingen in het leger van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Dit wordt gedaan aan de hand van een beschrijving van de... More > belevenissen van Vader en later zoon Bongaards die in het latere tweede bataljon Oranje Gelderland hebben gediend: het garnizoensleven, de ontwikkeling van het regiment, de officieren, de bewapening en de garnizoensverplaatsingen staan centraal. Daarnaast worden de 18e-eeuwse oorlogen uitgebreid beschreven.< Less
In het Leger van de Koning. Gebeurtenissen uit het leven van Hendrik ten Broek, Militair bij de 7e Afdeling Infanterie van 1821 tot 1836 By Anton K.R. Waanders
eBook (PDF): $2.50
Hendrik ten Broek diende bij de 7e Afdeling Regiment Infanterie eerst als dienstplichtige, later als plaatsvervanger van een boerenzoon uit Voorst. Hij werd als militair in het leger van de koning... More > Willem ingelijfd. Dit boek beschrijft de gebeurtenissen die Hendrik meemaakte in historisch perspectief, waarbij de Belgische opstand en de 10-daagse veldtocht alsmede het leven in de garnizoensstad Gorinchem een belangrijke plaats innemen.< Less
Peter Koning in de Bataafse Armee By Anton K.R. Waanders
eBook (PDF): $7.92
De auteur gaat in dit boek nader in op de geschiedenis van de Bataafse Republiek (1795-1806) en haar leger. Hij doet dit aan de hand van een reconstructie van het leven van de Bataafse militair Peter... More > Koning, zijn vriendin en haar familie en de acties van de 2e halve brigade. In een apart hoofdstuk wordt het leven van de "onechte" zoon Nicolaas beschreven. Met deze volledig herziene druk van de eerdere bestseller "Koning in de Bataafse Armee" wordt dieper ingegaan op de omwenteling in Deventer, de Bataafse (militaire) historie en de oorsprong van de familie Waanders.< Less
Koning in de Bataafse Armee By Anton K.R. Waanders
eBook (PDF): $4.00
Dit boek beschrijft de gebeurtenissen die een fuselier uit de 2e halve brigade ten tijde van de Bataafse Republiek (1795-1806) mee heeft moeten maken. Bij de beschrijving wordt de samenstelling en... More > organisatie van de Bataafse Armee en de 2e halve brigade als onderdeel hiervan weergegeven. Het boek bevat naast beschrijvingen talloze toepasselijke illustraties en twee beschrijvingen en situatiekaarten van de veldtochten in Noord-Holland (1799) en Duitsland (1800).< Less

Top 10 This Week

see more >
 
 
 
 
 
3
API Security API Security By Lee Brandt et al.
Paperback: $19.00
 
 
4