Shop Books > More From Cristian Dumitrescu-Blendea, Niculae Sandu

FOLKLORE RELIGION SCIENCE, Guidance Manual for Life, A Book about the Unseen Face of the World VOLUME I By Cristian Dumitrescu-Blendea, Niculae Sandu
Paperback: List Price: $30.00 $24.00 You Save: 20%
Ships in 3-5 business days
The human life environment, some elements of genetics, about religions, the Holy Spirit and the spirit of the world, the message of Jesus Christ, the role of education, places for religious worship... More > and rituals, mortuary amprents, clinical death, parasite energies, woman’s sexual education, the saints, strange phenomena, the Dacian wolf, universal symbols, reincarnation, the Zodiac, the chakras, aura (the biofield), methods of investigation and diagnosis, the living food, celebrities and special cases.< Less
Scrisori deschise către inima mea, Eseuri despre viaţă, o carte cu dragoste şi lumină By Cristian Dumitrescu-Blendea
Paperback: List Price: $10.00 $8.00 You Save: 20%
Ships in 3-5 business days
Crezul meu. Universul este infinit in spaţiu şi timp, există în mai multe dimensiuni şi planuri diferite, nu are început sau sfîrşit, se manifestă prin... More > creaţie şi evoluţie, componentele sale fundamentale sunt energia, informaţia şi materia, este structurat, conştient, inteligent, logic, legic, perfect şi, mai presus de toate, este o infinită sursă de iubire. Dumnezeu este iubire. Întregul se reflectă în parte şi partea se regăseşte în întreg, acesta este principiul holografic. Corpul uman este infinit în spaţiu iar sufletul este infinit în timp. Suntem nemărginiţi şi nemuritori. Universul are un comportament fractalic, principiul unic se reproduce într-o infinitate de forme identice în esenţă. Nu există "tu" sau "eu", "noi" sau "ei". Dumnezeu este unul. Dumnezeu este totul. Dumnezeu este mare. Dumnezeu este iubire.< Less
Scrisori deschise către minunata noastră ţară, ediţie c..ănie, de băcănie By Cristian Dumitrescu-Blendea
Paperback: List Price: $8.00 $6.00 You Save: 25%
Ships in 3-5 business days
Scrisori deschise către minunata noastră ţară, ediţie c..ănie, de băcănie. Scrieri umoristice de, cu şi despre Cristian Dumitrescu liniuţă... More > Blendea. Cabaret politic de tranziţie perpetuă, uimiri de muzicant, jurnal de călătorie prin lumea asta mare, fitiluri zilnice. O carte dedicată iubiţilor mei compatrihoţi.< Less
Folclore Religion Ciencia By Cristian Dumitrescu-Blendea, Niculae Sandu
eBook (ePub): $4.99
Download immediately.
Un manual para vida, un libro sobre la cara no vista del mundo. El ambiente de la vida humana, algunos elementos de genética, acerca de las religiones, el Espíritu Santo y el... More > espíritu mundano, el mensaje de Jesucristo, el rol de la educación, lugares de culto religioso y rituales, las huellas mortuorias, la muerte clínica, la cuarta dimensión - el plano astral, energías parasitarias, el hombre lobo, la educación sexual de la mujer, los santos, fenómenos extraños, los terremotos, el lobo Dacico, símbolos universales, la reencarnación, el zodiaco, los chacras, el aura - el campo bio-energético, métodos de investigación y diagnóstico, la comida viviente, celebridades y casos especiales.< Less