More From Nicolae Sfetcu

Mecanica Fenomenologică By Nicolae Sfetcu
eBook (ePub): $4.99
(1 Ratings)
O privire de ansamblu asupra mecanicii clasice, care intenționează să ofere o acoperire a principiilor și tehnicilor fundamentale, un domeniu vechi dar care se află la baza... More > întregii fizicii, și care în ultimii ani a cunoscut o dezvoltare rapidă. Se subliniază principiile de bază fenomenologice, fără a insista pe un formalism excesiv. Cartea începe cu o introducere în mecanică cu conceptele de bază, urmată de cele trei legi de mișcare ale lui Newton (inerția, forța, și acțiunea și reacțiunea), mecanica unidimensională (liniară - viteza, accelerația, căderea liberă, masa inerțială și gravitaţională, forțe și interacțiuni, noțiuni de statică și dinamică, impulsul, coliziuni), energia (lucrul mecanic, puterea, energia potențială și cinetică, surse de energie) și un capitol special pentru mecanica mașinilor. Mișcarea de rotație este detaliată prin mișcarea circulară (momentul unghiular, forța centripetă, forța centrifugă, gravitația artificială).< Less
De La Big Bang La Singularități Si Găuri Negre By Nicolae Sfetcu
eBook (ePub): $2.99
(1 Ratings)
Singularitățile la care se ajunge în relativitatea generală prin rezolvarea ecuațiilor lui Einstein au fost și încă mai sunt subiectul a numeroase dezbateri... More > științifice: Există sau nu, singularități? Big Bang a fost o singularitate inițială? Dacă singularitățile există, care este ontologia acestora? Este teoria generală a relativității o teorie care și-a arătat limitele în acest caz? Cartea include o prezentare a aspectelor specifice din teoria clasică newtoniană, teoria specială a relativității și mecanica cuantică, apoi o detaliere a singularităților care rezultă în relativitatea generală, a aspectelor specifice ale găurilor negre și orizontul evenimentelor, inclusiv dezbaterea despre Big Bang ca singularitate inițială, și argumentele cosmologice în favoarea existenței singularităților.< Less
Schimbări Climatice - Incălzirea Globală By Nicolae Sfetcu
eBook (ePub): $2.99
(1 Ratings)
Există în prezent o mare varietate de dispute privind încălzirea globală, atât în discursurile politice și sociale cât și în media... More > populară și ​​literatura științifică, cu privire la natura, cauzele și consecințele încălzirii globale. Principala controversă o reprezintă cauzele creșterii temperaturii medii globale a aerului, evoluând de la mijlocul secolului al XX-lea, dacă această tendință de încălzire este fără precedent sau în cadrul variațiilor climatice normale, dacă omenirea a contribuit semnificativ la aceasta, și dacă există un prag, eventual apropiat de valorile actuale, de unde fenomenul se va desfășura ireversibil, în avalanșă. Cele mai multe țări din lume sunt părți la Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice (UNFCCC). Obiectivul final al Convenției este de a împiedica interferența umană periculoasă a sistemului climatic.< Less
Solaris (Andrei Tarkovsky): Umanitatea Dezumanizată By Nicolae Sfetcu
eBook (ePub): $1.99
(1 Ratings)
O analiză a principalelor aspecte psihologice și filosofice desprinse din filmul Solaris regizat de Andrei Tarkovski, precum și tehnicile cinematografice utilizate de regizor pentru... More > a-și transmite mesajele spectatorului. După o prezentare a cărții, filmului și regizorului Andrei Tarkovsky, se evidențiază ritmul specific al scenelor, mișcarea radicală declanșată de Tarkovsky în cinematografia modernă, rolul elementelor simbolice și iconice, și afinitățile cu zona fantastică a literaturii ruse. În aspecte psihologice se analizează problema comunicării într-o societate umană a viitorului considerată de Tarkovsky ca rigidă, obsesia casei, și evoluția personală a lui Kris, Hari, și a relațiilor dintre ei. Iar din punct de vedere filosofic se analizează filmul prin prisma filosofiei minții (dualismul cartezian, reducționismul și funcționalismul), a teoriei spațiilor heterotopice dezvoltată de Michel Foucault, și intepretările semantice care se pot deduce din film.< Less

Top 10 This Week

see more >
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
6
The Auctioneer's Apprentice  A Parable For Living An Abundant Life The Auctioneer's... By Chad Coe
Paperback: $19.99