More From ICTROI

Tập 1 Quy Trình Bán Hàng Và Kiểm Soát Nội Bộ Doanh Nghiệp Thương Mại By ICTROI
eBook (ePub): $12.99
"85% vấn đề trong tổ chức là do hệ thống" Deming Là nhà quản lý, bạn có thường... More > xuyên đau đầu vì các công việc bị bỏ qua hoặc không được thực hiện đến nơi đến chốn? Phải chăng do quy trình hoạt động không ổn? Quy trình quy định rõ: Việc gì cần phải làm, kết quả nào phải đạt được, ai làm, làm lúc nào, ở đâu và như thế nào. Tập 1 Trình bày về quy trình Bán hàng thu tiền- Trong bộ tài liệu :Quy trình hoạt động và kiểm soát nội bộ doanh nghiệp thương mại dịch vụ. Nội dung gồm: I. TỔNG THỂ VỀ BÁN HÀNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG THỂ 2. CÁC CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG 3. QUY TRÌNH TỔNG THỂ 4. GIỚI THIỆU MỘT SỐ CƠ CHẾ KIỂM SOÁT NỘI BỘ DOANH NGHIỆP 4.1. Phê duyệt 4.2. Định dạng trước 4.3. Báo cáo bất thường 4.4. Bảo vệ tài sản 4.5. Bất kiêm nhiệm 4.6. Sử dụng chỉ tiêu 4.7. Đối chiếu 4.8. Kiểm tra & theo dõi II. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CHI TIẾT BÁN HÀNG 1. ĐƠN HÀNG BÁN 1.1. Quy trình 1.2. Mô tả nghiệp vụ 1.3. Quy trình kiểm soát nội bộ ....< Less
Tập 7 Quản Lý Nhân Sự Tiền Lương Giải Pháp Erp Ngành Thủy Sản By ICTROI
eBook (ePub): $13.60
Hệ thống quản trị nhân sự giúp Lãnh đạo Doanh nghiệp và Bộ phận Nhân sự quản lý... More > một cách chuyên nghiệp và có hệ thống tất cả các thông tin về nhân sự của Công ty xuyên suốt các quá trình Tuyển dụng, Đào tạo, Quản lý cán bộ nhân viên, ... và chi trả lương, thưởng, thu nhập, bảo hiểm, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, Tập 7 của bộ sách giới thiệu chi tiết các quy trình về quản lý Nhân Sự Tiền Lương. Nội Dung tập 7: A.QUẢN LÝ NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN I.MÔ TẢ QUY TRÌNH II.ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ B.QUY TRÌNH CHI TIẾT I.QUẢN LÝ THÔNG TIN NHÂN VIÊN II. QUY TRÌNH CHẤM CÔNG III. QUY TRÌNH QUẢN LÝ CÁC LOẠI BẢO HIỂM IV. QUY TRÌNH TÍNH LƯƠNG V. QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG VI. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO VII. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN< Less
Tập 6 Quản Lý Tài Chính Kế Toán Giải Pháp Erp Ngành Thủy Sản By ICTROI
eBook (ePub): $16.80
Hệ thống tài chính kế toán là thành phần quan trọng của doanh nghiệp, hệ thống tài chính... More > kế toán không những ghi nhận các nghiệp vụ pháp sinh hàng ngày, các bút toán hạch toán mà còn quản lý kế hoạch tài chính,giám sát và kiểm soát tài chính ở tất cả phòng ban, nhà máy. Tập 6 cung cấp người đọc chi tiết về các phần hành liên quan các nghiệp vụ Tài chính kế toán ở doanh nghiệp Thủy Hải Sản. Tài liệu mô tả chi tiết các nghiệp vụ tài chính kế toán của daonh nghiệp sản xuất và chế biến Thủy Hải sản, nội dung gồm: I. QUẢN LÝ DÒNG TIỀN 1. Dòng tiền thu 2. Dòng tiền chi 3. Quản lý hợp đồng vay 4. Đối chiếu sổ phụ ngân hàng II. CÔNG NỢ PHẢI THU 1. Lập hóa đơn bán hàng 2. Điều chỉnh hóa đơn 3. Bù Trừ công nợ 4. Thu tiền bán hàng 5. Khách hàng trả trước 6. Thu khác 7. Đóng phân hành kế toán phải thu III. CÔNG NỢ PHẢI TRẢ IV. QUẢN LÝ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH V. QUẢN LÝ NGÂN SÁCH TÀI CHÍNH VI. KẾ TOÁN TỔNG HỢP< Less
Tập 5 Quản Lý Bảo Trì Bảo Hành Máy Móc Giải Pháp Erp Ngành Thủy Sản By ICTROI
eBook (ePub): $11.80
Áp dụng tốt quản lý Tài sản thiêt bị máy móc có thể góp phần tăng 20% năng suất... More > và doanh thu của nhà máy chế biến Thủy Hải Sản, giảm 20% thời gian ngừng máy, tăng 10% tuổi thọ máy..,Lợi ích hệ thống mang lại: Nâng cao chất lượng sản phẩm. Tăng chỉ số khả năng sẵn sàng hoạt động của thiết bị và nhà máy. Thỏa mãn khách hàng tốt hơn. Nâng cao năng lực sản xuất. Giảm chi phí sản xuất. Đảm bảo thời hạn giao hàng. Bảo đảm các tiêu chuẩn về an toàn, sức khỏe và điều kiện làm việc của nhân viên. Nội Tập 5 gồm: I. QUY TRÌNH TĂNG TÀI SẢN 1. Mua tài sản 2. Bút toán tăng tài sản 3. Tăng tài sản từ sữa chữa lớn II. QUẢN LÝ ĐIỀU CHỈNH-ĐIỀU CHUYỂN TÀI SẢN III. QUY TRÌNH CHO THUÊ TÀI SẢN IV. QUY TRÌNH ĐI THUÊ TÀI SẢN V. QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH SỮA CHỮA TÀI SẢN VI. QUẢN LÝ QUÁ BẢO TRÌ TÀI SẢN VII. QUẢN LÝ KHẤU HAO TÀI SẢN VIII. MUA BẢO HIỂM TÀI SẢN IX. THANH LÝ TÀI SẢN X. ĐÓNG KỲ TÀI SẢN< Less

Top 10 This Week

see more >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
Birth Log Book Birth Log Book By Emily Rumsey
Paperback: $20.00
 
 
10
LOOKING FOR A MIRACLE...LOOK WITHIN YOUR LIFE LOOKING FOR A... By May Lewis
Paperback: $6.20