More From Bob Lapierre

Ebony: The Black Rose or a Tale of Antwàn Lan Gomye By Bob Lapierre
Paperback: $47.49
Prints in 3-5 business days
Many good plays penned by residents of Ayiti remain unknown to the world because of the language barrier. Ebony: The Black Rose..., formulated in a much-diffused language: American English,... More > anticipates promoting new awareness about theatre in my place of birth, and about the manipulation of the theatre for either domination or liberation. There shall be no argument that the earliest recording of dramatic experiences began with the Greeks in Europe, but as well there should not be any squabble to recognize that Cap-François, in Ayiti, the once most impressive colonial city in the American continent, also called “the Paris of the Antilles,” is the hub of the theatre arts in the heart of America (read Bob Lapierre: The Ayitian Theatre).< Less
Bonhomme Coachi: Faustin 1er By Bob Lapierre
Paperback: $40.50
Prints in 3-5 business days
Bonhomme Coachi se yon dram istorik, yon womanteyat. Womanteyat" vle di yon pyès ki kapab li tankou yon woman, jwe sou yon sènteyat, anpitou mete sou fòm film sinema. Se... More > fòm literati sa a yo rele “Closet Play.” Bonhomme Coachi ou Faustin 1er, se yon dram ki reyèl. Sepandan, otè a ajoute de twa pasaj fiksyon ladan l. Se istwa yon ansyen Jeneral nan Lame Revolisyonè Ayisyen an – Pa Lame Pòpetwèl Meriken te vin kreye an 1915 lan non. M ap pale, Lame Revolisyonè Papa Dessalines, Capois Lamort elatriye, gason vanyan, ki te ba nou yon peyi nou ta dwa venere, adore, respekte, epi ancheri pou tout vi nou, Ayiti! Nan ekri pou teyat, sinema, ak televizyon, elatriye, pi souvan, ekriven yo konn mete ti epis pa yo. Se pòsyon sa a, nan literati, yo defini kòm fiksyon. Wi, genyen ti fiksyon nan istwa Bonhomme Coachi a, sepandan, aksyon yo pa chanje.< Less
Comparative Linguistics (The Birth of Creoles) By Bob Lapierre
Paperback: $35.94
Prints in 3-5 business days
With so many books, studies, and essays written about language, Bob Lapierre wanted to come forth with something truly original in his classification of this highly sophisticated and complex human... More > art form. He wished to write this book in a language that a young person can understand. Yet, he wanted to forthrightly explain that language is only a symbol; it is a universal tool for communication between the “animated.” In a more abstract definition, he expressed that language is a system of forms and conventions used for communications in a community. In this book, Bob Lapierre revealed a list of 127 pidgin and Creole languages spoken.< Less
Anekdòt-1 By Bob Lapierre
Paperback: $47.94
Prints in 3-5 business days
Anekdòt soti nan lang Grèk (ἀνέκδοτον « ki pa pibliye, » literalman « istwa ki pa rakonte») Dapre ekriven avan m... More > yo, anekdòt soti nan yon nòt biyografik Jistinyen ki te ekri yon liv li te rele (Anekdota, Istwa Sekrè oswa Memwa ki pa t janm pibliye.), se te yon koleksyon ti ensidan kout nan vi prive sosyete Bizantin nan. Kidonk, pou mwen mete nou alèz, tout sa mwen ekri pou nou li nan anekdòt pa mwen an, nou kapab fè chwa pèsonèl nou, swa aksepte yo pou verite ou pran yo pou fiksyon, men si nou fè mwen ase konfyans kòm yon edikatè, yon entelektyèl onèt genyen anpil verite nou kapab tire nan anekdòt pa mwen yo.< Less

Tezen Tezen By Bob Lapierre Paperback:
$23.49
John Stupid and John Smart John Stupid and John... By Bob Lapierre Paperback:
$44.80 $40.32
Anekdòt -2 Anekdòt -2 By Bob Lapierre Paperback:
$36.60 $18.30

Top 10 This Week

see more >
 
2
Learn Work Play: Twenty Years of ETC Stories Learn Work Play: Twenty... By Brad King et al.
Paperback: $7.00
 
 
 
 
 
 
 
 
7
LOOKING FOR A MIRACLE...LOOK WITHIN YOUR LIFE LOOKING FOR A... By May Lewis
Paperback: $6.20
 
 
8