Author Spotlight
Westerbeke's Boekwinkel, "De Evangelist"
LEVENSBESCHRIJVING, Bekering en uitreddingen By DANIËL JOHANNES PARMENTIER
Paperback: List Price: $7.23 $6.87 | You Save: 5%
Prints in 3-5 business days
Daan Parmentier is geboren en gestorven in Leiden, 1826-1901. Hij behoorde bij de Hervormde Marekerk, waarvan hier het exterieur en interieur getoond wordt. Later werd hij lid en diaken bij de... More > Christelijk Afgescheiden Kerk. Daan beschrijft zijn leven voor zijn bekering en daarna. Prachtig beschrijft hij de vele uitreddingen en de trouwe liefde van Christus, nadat hij van Hem was afgeweken. Hij bezat een opgeruimd karakter en was zo rond als een appeltje. 'Zie, waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is.'< Less
12 VROUWEN BEMINNEN HUN ZALIGMAKER, deel 14 By Willem Westerbeke
Paperback: List Price: $17.16 $16.30 | You Save: 5%
Prints in 3-5 business days
De Heere Jezus heeft een kroon waarvan allen die Hem van Zijn Vader gegeven werden, parels zijn. Die schitteren net zo heilig als Jezus heilig is. Jezus heeft voor ieder evenveel aandacht en bemint... More > ieder met Goddelijke liefde. Wel zijn er trap en maat in de heerlijkheid. Zoals de ene ster meer blinkt dan de andere ster. Nu kunnen we dat niet begrijpen. Maar die verwaardigd mag worden met de Opstanding van de Rechtvaardigen zal het zien en eeuwig ervaren. Dan zullen de verachte gelovigen de aarde erfelijk bezitten en zich verlustigen over grote vrede. Deze vrouwen hebben de eerstelingen ervan gekregen: Willemina Johanna Flikweert, Catharina Bergers, Esther Flikweert. Christina Bergers, Anna Bergers, Cornelia van der Slikke – Bergers. Esther Klaassen- de Korte. Geesje Heiboer, Catharina van Nieuwenhuijzen, Jane Krijger. Anna Schot. Neeltje Breedveld, en Aaltje Pijl. FIJGJE BONS, Jaantje Bos, Johanna Josijna Braspenning. Annigje Grolleman, Hasselt. Johanna Cornelia HEEMSKERK-VAN RIJN.< Less
HET CHILIASME IN HET LICHT VAN DE SCHRIFT EN HISTORIE By Dr. H. BULTEMA
eBook (PDF): $0.00
Ds. H. Bultema beschrijft de verwachting van een aantal oude kerkvaders, gebaseerd op Openbaring 20 e.d. Deze verwachtten een heerlijke Kerkstaat. Na de omwenteling in de tijd van Constantijn de... More > Grote, in de 4e eeuw, begonnen de theologen de mening te verkondigen, dat Openbaring 20 voor het merendeel al vervuld was. Die visie wordt weerlegd door een aantal Theologen uit de nadere Reformatie die de heerlijke Staat van Christus' kerk met de bekering van Israël/het Jodendom beschrijven. Ook wordt stilgestaan bij de toekomstvisie van Daniel en Paulus ten opzichte van de opstanding der Rechtvaardigen. Met het onuitsprekelijk geluk en voorrecht van de Rechtvaardigen die het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig worden, besluit deze studie. Kom Heere Jezus, ja kom haastig!< Less
HET CHILIASME IN HET LICHT VAN DE SCHRIFT EN HISTORIE By DS. H. BULTEMA
Paperback: List Price: $8.20 $7.79 | You Save: 5%
Prints in 3-5 business days
Ds. H. Bultema beschrijft de verwachting van een aantal oude kerkvaders, gebaseerd op Openbaring 20 e.d. Deze verwachtten een heerlijke Kerkstaat. Na de omwenteling in de tijd van Constantijn de... More > Grote, in de 4e eeuw, begonnen de theologen de mening te verkondigen, dat Openbaring 20 voor het merendeel al vervuld was. Die visie wordt weerlegd door een aantal Theologen uit de nadere Reformatie die de heerlijke Staat van Christus' kerk met de bekering van Israël/het Jodendom beschrijven. Ook wordt stilgestaan bij de toekomstvisie van Daniel en Paulus ten opzichte van de opstanding der Rechtvaardigen. Met het onuitsprekelijk geluk en voorrecht van de Rechtvaardigen die het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig worden, besluit deze studie. Kom Heere Jezus, ja kom haastig! De voorpagina toont Jeruzalem zoals het er nu uitziet. Hiervoor geldt de belofte: Ik zeg u, dat gij Mij niet zult zien totdat de tijd zal gekomen zijn, als gij zult zeggen: Gezegend is Hij, Die komt in de Naam des Heeren. Lukas 13:35< Less
DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS, prekenserie By Dr. H.F. KOHLBRUGGE
Paperback: $32.42
Prints in 3-5 business days
Dr. H.F. Kohlbrugge 1803-1875, had grote achting voor de Catechismus. Hij stelde in 1846 een overzicht op van de hele Catechismus in vragen en antwoorden; de zgn. Leer des Heils. Een groot aantal... More > preken uit de Catechismus heeft dr. Kohlbrugge nagelaten, waarvan de meeste in het Nederlands vertaald zijn. Ze zijn vol van geestelijke lering, diepgaande kennis van de Heilige Schrift, levende bevinding, die door de Heilige Geest gewerkt werd. Door zware kruiswegen geoefend, geven zijn preken troostvolle leringen vanuit de School van Jezus. "Hoezeer deze man Gods onze Heidelbergse Catechismus achtte en liefhad is algemeen bekend. Ds Künzli deelde ons ‘s Zondags na het verscheiden van Dr Kohlbrugge de woorden mee die deze nog op zijn sterfbed sprak: 'De Heidelberger! De eenvoudige Heidelberger! Houdt daaraan vast, mijn kinderen! Uit uzelf kunt ge geen enkele waarheid verstaan, maar deze Catechismus bevat alles, zoals ik het u heb onderwezen.'"< Less
12 VROUWEN OPRECHT IN GODSVRUCHT By Willem Westerbeke
eBook (PDF): $0.00
In deze bundel spannen Eva van der Groe en Dina van den Bergh de kroon. Een zeldzaam verslag geven ze van hun geloofswerkzaamheden met de Republiek der Nederlanden in de Oostenrijkse... More > Successie-oorlog. Ze zagen met het geloofsoog de opkomst en ondergang van vorstenhuizen en hun legers, voordat deze plaats vonden. Wat had Nederland toen vurige bidders voor het goede van de Kerk en de Staat! Vrouwen tijdens hun gebedsworstelingen hadden de grootste stem in staatkundige zaken. Ze droegen de kerk van Christus in ons land dag en nacht op hun hart. Ons tot een beschamend voorbeeld! M. WALBEK. Cornelia Constantia WINCKELMAN. SARA KOOLBRANT. Susanna BIKKES. Cornelia LAAN. Geesje PAMANS. EVA VAN DER GROE. (Oorlog, kerk en Staat). Prinses MARIA LOUISE VAN HESSEN-KASSEL. Dina van den BERGH. Betsy Groen van Prinsterer¬ - Van der HOOP. Suze van HALL. Jansje de Waard.< Less
12 JONGE ZANGERESSEN By Willem Westerbeke
eBook (PDF): $0.00
Dat is echt het grootste voorrecht: in je kinderjaren de Heere zoeken en vinden. Sommigen denken dat je dan veel vreugde verliest die je anders in de wereld nog een poos zou hebben als je later... More > bekeerd wordt. De geestelijke vreugde in de dienst van God heeft beleefd zal nooit zo praten. De ware jeugdvermaking ligt in de kennis van je Schepper. De vreze Gods neemt het jeugdig leven niet weg, maar maakt de jeugd juist vol genot in een eerlijk geweten. Die vreugde is soms zo groot dat de kinderen die hier beschreven worden sterk naar de dood verlangden om eeuwig bij de Heere te zijn. Leuntje van Rhijn. Lena Adriana Lampers. Adriana A. Leeuwenburg. Hendrikje de Wit. Maria Johanna Molendijk. Adriana Mijs. Kaatje Eikelenstam. Maria Maaike Dam – Steenbergen. Matje Verbrugge. Geertruida C. van Doorn. Elisabeth Francina Rijneveld, 1943-1946. Sara Louisa Hollebrands.< Less
DE HEIDELBERGSE CATECHISMUS, prekenserie By Dr. H.F. KOHLBRUGGE
eBook (PDF): $0.00
Dr. H.F. Kohlbrugge 1803-1875, had grote achting voor de Catechismus. Hij stelde in 1846 een overzicht op van de hele Catechismus in vragen en antwoorden; de zgn. Leer des Heils. Een groot aantal... More > preken uit de Catechismus heeft dr. Kohlbrugge nagelaten, waarvan de meeste in het Nederlands vertaald zijn. Ze zijn vol van geestelijke lering, diepgaande kennis van de Heilige Schrift, levende bevinding, die door de Heilige Geest gewerkt werd. Door zware kruiswegen geoefend, geven zijn preken troostvolle leringen vanuit de School van Jezus. "Hoezeer deze man Gods onze Heidelbergse Catechismus achtte en liefhad is algemeen bekend. Ds Künzli deelde ons ‘s Zondags na het verscheiden van Dr Kohlbrugge de woorden mee die deze nog op zijn sterfbed sprak: 'De Heidelberger! De eenvoudige Heidelberger! Houdt daaraan vast, mijn kinderen! Uit uzelf kunt ge geen enkele waarheid verstaan, maar deze Catechismus bevat alles, zoals ik het u heb onderwezen.'"< Less
12 VROUWEN BEMINNEN HUN ZALIGMAKER By Willem Westerbeke
eBook (PDF): $0.00
De Heere Jezus heeft een kroon waarvan allen die Hem van Zijn Vader gegeven werden, parels zijn. Die schitteren net zo heilig als Jezus heilig is. Jezus heeft voor ieder evenveel aandacht en bemint... More > ieder met Goddelijke liefde. Wel zijn er trap en maat in de heerlijkheid. Zoals de ene ster meer blinkt dan de andere ster. Nu kunnen we dat niet begrijpen. Maar die verwaardigd mag worden met de Opstanding van de Rechtvaardigen zal het zien en eeuwig ervaren. Dan zullen de verachte gelovigen de aarde erfelijk bezitten en zich verlustigen over grote vrede. Deze vrouwen hebben de eerstelingen ervan gekregen: Willemina Johanna Flikweert, Catharina Bergers, Esther Flikweert. Christina Bergers, Anna Bergers, Cornelia van der Slikke – Bergers. Esther Klaassen- de Korte. Geesje Heiboer, Catharina van Nieuwenhuijzen, Jane Krijger. Anna Schot. Neeltje Breedveld, en Aaltje Pijl. FIJGJE BONS, Jaantje Bos, Johanna Josijna Braspenning. Annigje Grolleman, Hasselt. Johanna Cornelia HEEMSKERK-VAN RIJN.< Less
12 VROUWEN DOOR DE VADER GELIEFD By Willem Westerbeke
eBook (PDF): $0.00
Als je bij die vrouwen mag behoren die hier hun weg vertellen, dan mag je wel van een eeuwig geluk spreken. Midden in hun verdrukkingen en kruis hadden ze onderling een innerlijke liefdeband. Dat kan... More > veel persoonlijke huiselijke, kerkelijke en maatschappelijke ellende verzoeten. Vooral als de Heere die gelegde liefdeband onderhoudt door Zijn Geest. Gods volk ziet elkaar nooit voor het laatst. In de opstanding van de Rechtvaardigen zullen ze de aarde eeuwig beërven. Wat een zalig genot met hun hemelse Vriend en Beminde! 'De liefde waarmee de Vader Mij lief heeft zal in U zijn en Ik in u', zegt Jezus. Wat een vrede op aarde in de mensen een welbehagen, zal er dan zijn! Samen voor eeuwig met Jezus. Weduwe M. Leune. DIRKJE BLONK, ANNE-PIE Pannekoek. CORNELIA DRIESSE. AALTJE BUTH. Marigje Mellegers-van der Tak. Marrie Aantjes-Broere. Ali Ipema. Johanna Jacomina Lodder–Den Hartog. Gerritje van de Nieuwendijk. Vrouw G. van der Haven–de Jager. Zwaantje Westland–Schaap.< Less