Author Spotlight
Daniel García Peris

Millora de la comunicació 2.0 del sector turístic a Catalunya

eBook (PDF), 61 Pages
This item has not been rated yet
Millora de la comunicació 2.0 del sector turístic a Catalunya
Price: $2.69
Pla de viabilitat d'una aplicació web per a la creació d'una comunitat virtual entre gestors de destinacions, empreses turístiques i turistes. Treball Professional en Economia del Coneixement. Treball Final del Màster en Societat de la Informació i del Coneixement. Daniel García Peris Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 20/06/2013
Available in PDF Format