Show Bookstore Categories

האות החסרה

Byמואיז בן הראש

"אמר לו, כן עברית, אמר לו, שאלתי מה שם המקום הזה, אמר לו, תל אביב, אמר רבי גרסיה, ואיזו מין שפה אתם מדברים שכל כך קרובה לעברית, אמר לו, עברית, כן, הלך רבי גרסיה לדרכו.אמר לעצמו, אם כן יש עוד מדינה ובה מדברים עברית, ושמה תל אביב, אבל האנשים נראים בדיוק כמו האנשים בפריז, רק שבתל אביב האוויר חנוק יותר.יצאה בת קול משמיים ואמרה: אלה האנשים שראית יהודים הם כולם, ותל אביב היא עיר בתוך מדינת ישראל; אמר רבנו גרסיה השטן הינך, לא ייתכן שעמי נראה כך, ואם ייתכן איני רוצה לדעת יותר, לקח לעצמו מכונית ועלה על מטוס ועזב את ארץ ישראל."[מואיז בן הראש, האות החסרה: מדרש, הוצאת המחבר: Colombia, South Carolina 2019, עמודים 72-71].מה הזכיר לי הסיפור? דברים שaמעתי על מר שושני, מורו של עמנואל לוינס, שביקר בארץ בשנות החמישים ולאחר סיבוב בכמה קיבוצים דתיים מיהר לעזוב את הארץ הן מפני שהדתיים שבאו לשמוע את שיעוריו של הגאון התלמודי לא הבינוהו והוא לא הבין את היושבים לפניו. וכן, דברים ששמעתי מפי המוסיקאי והפסנתרן, בן אוראן שבאלג'יריה, מוריס אלמדיוני, בהופעה לרגל יום הולדתו התשעים בירושלים על כך שעלה לארץ לראשונה בשנות השישים ורצה לפתוח כאן מתפרה לחליפות גברים, והואיל והבירוקרטיה המפא"יניקית השביתה כל אפשרות לקיומו של עסק כזה בדרום הארץ, הותיר את כל מכונות התפירה שהביא עימו מאחור, ונסע לצרפת, שם פתח מחדש את העסק, ממנו מצא פרנסה למשפחתו עד עלותה מחדש לארץ -- שלושים וכמה שנים אחר-כך.עוד מסיפורי רבנו גרסיה ניתן לקרוא בספר, שאינו מופץ כאן בחנויות הספרים, אך ניתן לרוכשו (המלצה חמה) ב-Amazon (לינק בתגובה הראשונה). מהספרים העבריים הטובים ביותר שקראתי בשנה האחרונה (והמה אינם רבים). " שועי רז

Details

Publication Date
Jun 25, 2020
Language
English
Category
Fiction
Copyright
All Rights Reserved - Standard Copyright License
Contributors
By (author): מואיז בן הראש

Specifications

Format
PDF

Ratings & Reviews