Show Bookstore Categories

Ke Hoach Chan Hung NHAN LOAI

ByMinh Thanh

Tác giả nêu ra các vấn đề của loài người và các kế hoạch chấn hưng nhân loại nhằm đem lại an ninh và hòa bình cho thế giới dựa trên nền tảng từ bi và bảo vệ sự sống của đức Phật. Các chính trị gia hay Liên Hiệp Quốc muốn chấn hưng nhân loại trước hết cần phải chấn hưng chính bản thân mình, không gì khác hơn là phải chấn hưng đạo đức, thực tập tình thương và nắm bắt hiện tại, lấy sự buông bỏ, cởi mở, lắng nghe, ái ngữ và bất bạo động làm phong thái chính trị của mình. Người làm sứ mạng hòa bình trước hết phải là người hòa bình từ suy nghĩ, lời nói và hành động, nếu làm được như vậy thì mới mong nhân loại có hòa bình. Khi tâm đã hòa bình thì thế giới hòa bình.

Details

Publication Date
Sep 28, 2011
Language
Vietnamese
Category
Business & Economics
Copyright
All Rights Reserved - Standard Copyright License
Contributors
By (author): Minh Thanh

Specifications

Format
PDF

Ratings & Reviews