Show Bookstore Categories

ROZMOWY LIRYCZNE I POEZJE - część 1

ByMałgorzata KiryjewskaAndrzej Feret

Usually printed in 3 - 5 business days
Małgorzata Kiryjewska i Andrzej Feret – poeci. Legendy Młodej Polski żyją i są wciąż obecne, jak nie możemy napisać i my, że nasze utwory są podobne w jednym obrazie do tunelu luster wyznaczonych poprzez dwa zwierciadła, jednego motywu w odbiciach i w historii uczuć – tak jak napisała … cytując w nieskończoności odbicia Elżbieta Winiecka – w swojej przeglądowej pracy . Wiersz nasz można traktować jako wizualizację nieskończoności metafor życia, przeczuwanego jako pozaczasowa i bezprzestrzenna pustka, czasem próżnia, ale też jako symbolistyczna definicja twórczości, której tajemnicze źródła biją „w podziemiach marzeń”. Jak pisze Elżbieta Winnicka, i my trafnie zauważamy meta poetycki charakter poematu obojga traktatu – według którego my podążamy (stąd rzucane czasem zgryźliwe uwaga o ironii), bo nasz podmiot buduje bowiem analogię pomiędzy nieskończonością lustrzanych odbić i naturę miłości, która zarówno tworzy iluzję niemającej końca zwierciadlanej drogi, jak i jest synonimem poezji -

Details

Publication Date
Feb 28, 2020
Language
Polish
ISBN
9781678179441
Category
Poetry
Copyright
All Rights Reserved - Standard Copyright License
Contributors
By (author): Małgorzata Kiryjewska, By (author): Andrzej Feret

Specifications

Pages
88
Binding
Paperback
Interior Color
Black & White
Dimensions
US Trade (6 x 9 in / 152 x 229 mm)

Ratings & Reviews