Show Bookstore Categories

Göç ve Uyum

ByB. Dilara Şekerİbrahim Sirkeci

Usually printed in 3 - 5 business days
Bölüm 1: Göç ve Uyum Süreci: Sosyal Psikolojik Bir Değerlendirme - Şeker; Bölüm 2: Göçmenlerde Sosyo-Psikolojik Entegrasyon Analizi - Türker ve Yıldız; Bölüm 3: Entegrasyon/Uyum: Kavramsal ve Yapısal Bir Analiz - Çağlar ve Onay; Bölüm 4: Türkiye’de Kamu Yönetiminde Uyum - Şeker; Bölüm 5: Göç, Kente Bağlılık ve Bireycilik-Toplulukçuluk - Göregenli ve Karakuş; Bölüm 6: Latin Göçmenler, Ayrımcılık ve Uyum - Cohen ve Chavez; Bölüm 7: İngiltere’de Göçmenlerin Uyumu ve İşgücü Piyasası - Sirkeci ve Açık; Bölüm 8: Göçmenlerin İtalya'da Entegrasyonu - Salomoni; Bölüm 9: Türkiye’de Göçün Farklı Tipleri ve Yönetim - Karaman; Bölüm 10: Türkiye’de Almanlar ve Almancılar - Zeyneloğlu ve Sirkeci; Bölüm 11: Göçmen ya da Yerli Olmaya İlişkin Algılar: Selçuk’la Çift-kültürlü Özdeşim Süreci - Umuroğlu, Göregenli, Karakuş; Bölüm 12: Türkiye’de Yerleşik Yabancılar: Avrupa Birliği Emeklilerin Güneşi Arayışı - Bahar; Bölüm 13: Yerleşik Yabancıların Toplumla Bütünleşme Aracı Olarak Danışma Meclisleri ve Kent Konseyleri - Yontar

Details

Publication Date
Mar 11, 2015
Language
Turkish
ISBN
9781910781067
Category
History
Copyright
All Rights Reserved - Standard Copyright License
Contributors
By (author): B. Dilara Şeker, By (author): İbrahim Sirkeci, By (author): M. Murat Yüceşahin

Specifications

Pages
314
Binding
Paperback
Interior Color
Black & White
Dimensions
US Trade (6 x 9 in / 152 x 229 mm)

Ratings & Reviews