Show Bookstore Categories

کونگ فوی سلامت و ذن

ByDariush Gh Dastjerdi

(Health & Zen Kung Fu) --- بنیانگذار: داریوش قاسمیان دستجردی - 19 بهمن 1399، تهران... --- شکل-گیری کونگ-فوی سلامت و ذن برمی-گردد به 48 سال تجربه و دانش من در زمینه-ی ورزش... و اینکه با آرامش و استمرار در درازمدت، تأثیر آن را بر سلامتی خود به وضوح دیده-ام؛ ... تأکید در این سبک، بر ورزش است با تمرکز بر هماهنگی روح و جسم و در نتیجه: سلامت جسمی با حرکات نرمشی و ورزشی این سبک، و سلامت روحی با بهره-گیری از ذن: رها شدن ذهن... و مدیتیشن: تمرکز و فکر کردن...؛ کل فلسفه، حرکات نرمشی، تکنیک-ها، طراحی لباس، طراحی سالن، و نظم و ترتیب دقیق در کلاس، همگی در مسیر نظم و تعادل طراحی شده-اند، و برای همه-ی سنین با هر نوع توانایی جسمی و روحی سازگار هستند...؛ یک کونگ-فوکار سلامت و ذن یک انسان سالم و قوی است که به مبارزه فکر نمی-کند، ولی آمادگی جسمی و روحی بسیار بالایی برای دفاع از خود را دارد... ----- کونگ-فوی سلامت و ذن با الهام از کونگ-فو توآ: سبک ابراهیم میرزایی، و بررسی انواع ورزشهای رزمی و انواع نرمش-ها برای سلامتی بدن ابداع شده است؛ - داریوش قاسمیان دستجردی (متولد 19¬بهمن 1339) از 12 سالگی در باشگاه مجموعه ورزشی خانواده-های ارتش واقع در انتهای خیابان فرح-آباد تهران (پیروزی)، زیرنظر استاد سوک-چانگ جونگ از کره جنوبی و استاد عوض خوشروزی، ته-کواندو را آغاز کرده، و سپس زیرنظر اساتید بزرگ کونگ-فو توآ: استاد بزرگ داداشی... و استاد جمشید هاشم-پور، در سالن ورزشی شماره 2 دانشگاه تهران، سال 1358 تعلیم دیده است...، و در ادامه در زمینه ورزش شنا و نرمش-های هوازی... - در مجموع 48 سال - تا سن 60 سالگی و زمان ابداع کونگ-فوی سلامت و ذن به ورزش برای حفظ سلامتی خود مشغول بوده است... داریوش قاسمیان دستجردی 19 بهمن 1399 https://sites.google.com/site/theofficialsiteofdariush

Details

Publication Date
Jan 14, 2021
Language
Farsi
ISBN
9781716230936
Category
Sports
Copyright
All Rights Reserved - Standard Copyright License
Contributors
By (author): Dariush Gh Dastjerdi

Specifications

Format
PDF

Ratings & Reviews

1 rating