Show Bookstore Categories

Ê-sai: Giải nghĩa Cựu Ước của Tyndale

Dẫn nhập và Giải nghĩa

ByDonald J. Wiseman

Usually printed in 3 - 5 business days
Ê-sai có lẽ là sách hấp dẫn nhất trong các sách tiên tri trong Cựu Ước. Không sách tiên tri nào có thể so sánh với Ê-sai về tính đặc sắc về phong cách văn học, tính hiệu quả mạnh mẽ của nghệ thuật sử dụng hình ảnh, tính rõ ràng của khải tượng về niềm hy vọng về Đấng Mê-si-a. J. Alec Motyer chia sách Ê-sai thành ba phần, xác định ba hình ảnh về Đấng Mê-si-a: Vị Vua (1-37), Đầy Tớ (38-55) và Đấng Chiến Thắng (56-66). Ba hình ảnh này được trình bày chi tiết trong phần giải nghĩa sâu sắc, nhưng rõ ràng và mang đậm tính khám phá của Motyer. Link sách điện tử eBook trên Google Play Book: https://play.google.com/store/books/details?id=XyVOEAAAQBAJ

Details

Publication Date
May 31, 2022
Language
Vietnamese
ISBN
9781988990545
Category
Religion & Spirituality
Copyright
All Rights Reserved - Standard Copyright License
Contributors
By (author): Donald J. Wiseman

Specifications

Pages
357
Binding
Paperback
Interior Color
Black & White
Dimensions
Royal (6.14 x 9.21 in / 156 x 234 mm)

Ratings & Reviews