Show Bookstore Categories

Požiadavky na maloobchod s potravinami s presadením etnomarketingu na úrovni marketingových nástrojov

ByDr. S. Ahmad R. Sharifi Hosseini

Etnomarketing, t.j. zameranie nástrojov marketingového mixu na cieľové skupiny, ktorých bezprostredná alebo nepriama krajina pôvodu nie je totožná s krajinou, v ktorej už dlhšie žijú a spotrebúvajú, je v klasických prisťahovaleckých štátoch ako USA pevnou súčasťou marketingového prieskumu a praxe. Aj v Nemecku existujú spotrebitelia s migračným pozadím, avšak existuje menej empirických vedeckých prác, ktoré sa zaoberajú marketingovou štruktúrou pre etnické cieľové skupiny v Nemecku. V nasledovnom sú vypracované, vychádzajúc z výsledkov ankety a poznatkov o rôznej štruktúre hodnôt, požiadavky na marketingový mix. Hlavná pozornosť sa tu sústredí na produktovú politiku.

Details

Publication Date
Oct 14, 2013
Language
Slovak
Category
Business & Economics
Copyright
All Rights Reserved - Standard Copyright License
Contributors
By (author): Dr. S. Ahmad R. Sharifi Hosseini

Specifications

Format
PDF

Ratings & Reviews