Show Bookstore Categories

Walang-pagpatay na Agham Pampolitikang Pandaigdig

ByGlenn D. Paige

Inihahain ang aklat na ito upang isaalang-alang at pagnilayan nang mabuti, lalo na ng mga iskolar sa agham pampolitika sa buong mundo, mulang nagsisimulang mga estudyante hanggang mga emeritong propesor. Wala sa edad ni sa erudisyon ang nagpapahalaga sa namamayaning palagay na ang pagpatay ay bahagi ng kondisyon ng tao at dapat tanggapin sa teorya at raktikang pampolitika. Inaasahang ang mga mambabása ay makikilahok sa pag-usisa sa ganitong palagay, at mag-aambag ng mahahalagang diwain at pagkilos tungo sa pandaigdigang walang-pagpatay sa hinaharap

Details

Publication Date
Nov 2, 2011
Language
Tagalog
Category
Education & Language
Copyright
All Rights Reserved - Standard Copyright License
Contributors
By (author): Glenn D. Paige

Specifications

Format
PDF

Ratings & Reviews