Show Bookstore Categories

Türkiye Sınırı ve Sınırötesi Kentlerde Göç Hareketliliği ve Kentsel Yaşanabilirlik - Afrin ve Çevresi Gözlem Araştırması

ByZeynep Banu DalamanHüseyin Murat Lehimler

Usually printed in 3 - 5 business days
2011’de başlayan Suriye Krizi, Arap Baharı etkisiyle demokratikleşme taleplerini içeren halk hareketi olarak tanımlanmış ancak kısa sürede iç savaşa dönüşmüştür. Bu süreç, 21. yüzyılın ilk çeyreğinin ilk büyük kitlesel göç hareketliliğine de neden olmuştur. Varış ülkesi ya da transit – geçiş ülkesi araştırmalarının yoğunluğuna karşılık, göç kaynağı ülkeye odaklanması ve yerinde gözlem araştırmasına dayanması açısından, konuyla ilgili olanlar, araştırmacılar ve kamuoyu açısından önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Suriye kaynaklı göç hareketliliği, yaşanabilirlik kavramı açısından yeni bir dönemi haber vermektedir. Göç yönetimi uluslararası ve ulusal hukukun, sosyoloji ve siyaset biliminin ana kulvarlarından birine dönüşmektedir. Özellikle sosyolojik açıdan; Ortadoğu’da yaşanan ve Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeye taşınan bu değişim, kent ekseninde “yaşanabilirlik” konusunu derinden etkilemektedir. Bu değişimin ürettiği göçün sadece, sınırın geçilmesinden itibaren, geçiş ve varış mekanlarında izlenmesi ise verisel ve yöntemsel eksikliklere yol açmaktadır. Bu kitap; Afrin’de ve Halep ile diğer vilayetlerde zorla yerinden edilmiş kişilerin (IDP) hareketlilikleri, bölge kentlerinde yaşanan değişim, altyapı sorunları, kamusal hizmetler ile kentsel yaşamın yeniden işlerliğinin kazanması gibi kilit konularda önemli nitel ve nicel verileri biraraya getirmektedir. İÇİNDEKİLER : GİRİŞ GÖÇ HAREKETLİLİĞİ SURİYE KRİZİ VE GÖÇ HAREKETLİLİĞİ SURİYE İÇİ GÖÇ HAREKETLİLİĞİNDE  KENTLER VE AKTÖRLER KENDİ ÜLKESİNDE ÖTEKİ OLMAK GÖÇ VE BÖLGEDE YAŞANAN DEĞİŞİM ALAN NOTLARI YAŞANABİLİRLİK VE BM KALKINMA HEDEFLERİ AÇISINDAN GÖÇ YÖNETİMİ DEĞERLENDİRMESİ SONUÇ YERİNE

Details

Publication Date
Sep 9, 2021
Language
Turkish
ISBN
9781801350709
Category
Social Science
Copyright
All Rights Reserved - Standard Copyright License
Contributors
By (author): Zeynep Banu Dalaman, By (author): Hüseyin Murat Lehimler

Specifications

Pages
197
Binding
Perfect Bound
Interior Color
Black & White
Dimensions
US Trade (6 x 9 in / 152 x 229 mm)

Ratings & Reviews