Show Bookstore Categories

Thông số Chino

Ngắn gọn xúc tích

ByHika MachiHoàng Tuân

PGNHS 608: Cấp lại sổ do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày)

Details

Publication Date
Aug 14, 2021
Language
English
Category
Business & Economics
Copyright
All Rights Reserved - Standard Copyright License
Contributors
By (author): Hika Machi, Revised by: Hoàng Tuân

Specifications

Format
PDF

Ratings & Reviews