Show Bookstore Categories

Abundant Life Tagalog (Student Workbook)

The Life of Jesus in You

BySEAN InternationalInstitute for Theological Education by Extension Philippines

Usually printed in 3 - 5 business days
Abundant Life Student Workbook Tagalog Ang nilalaman ng SEAN na kursong ANG MASAGANANG BUHAY ay ang mga mahahalagang katuruan kung paano mamuhay bilang Kristiyano. Nagagamit sa pandaigdigang pagtuturo sa mga bagong mananampalataya at upang bigyang paalala ang mga matagal nang mananampalataya. Ang mahalagang layuning ito ay upang hindi na kailangan pang pumunta ang isang estudyante sa Bible School, pero makakatulong ito sa lahat ng klase ng tao. Ang mga aralin sa Aklat ng Estudyante ay naiplano upang ang estudyante ay kaya niyang gawin ito nang mag-isa lamang sa kanilang bahay. Dapat na magamit ito sa patnubay ng Tagapanguna, na susundin ang “Gabay ng Taga-panguna”, sa pang-isahang pag-aaral o sa grupo. Ang GABAY NG TAGAPANGUNA ay nagbibigay ng maka-katulong na puntos sa talakayan ng Grupo at gayundin sa mga sagot ng Pagsusulit. Kung interesado kang mag-umpisa ng grupo upang mag-aral ng mga SEAN na kurso, maaari mo kaming kontakin sa Institute for Theological Education by Extension in the Philippines (ITEEP), na nagbibigay ng pag-aaral sa labas ng paaralan sa Pilipinas at sa karatig na lugar.

Details

Publication Date
May 7, 2021
Language
English
Category
Religion & Spirituality
Copyright
All Rights Reserved - Standard Copyright License
Contributors
By (author): SEAN International, By (author): Institute for Theological Education by Extension Philippines

Specifications

Pages
149
Binding
Paperback
Interior Color
Black & White
Dimensions
A4 (8.27 x 11.69 in / 210 x 297 mm)

Ratings & Reviews