Show Bookstore Categories

РЪКОВОДСТВО НА ЛАРИНГЕКТОМИРАНИЯ

ByItzhak Brook MD

Това ръководство достави практическа информация относно някои медицински, дентални и психологически въпроси, която да помогне на ла- рингектмираните и на хората, които се грижат за тях. Ръко- водството съдържа информация за страничните действия на лъчелечението и химиотерапията, за методите за възстано- вяване на говора след ларингектомия, за това, как да се грижим за дихателните пътища, стомата, съдържа още информация за филтрите, които овлажняват и затоплят въздуха, който дишаме, и за говорните протези.

Details

Publication Date
Feb 6, 2018
Language
Bulgarian
ISBN
9781387575107
Category
Science & Medicine
Copyright
All Rights Reserved - Standard Copyright License
Contributors
By (author): Itzhak Brook MD

Specifications

Format
PDF

Ratings & Reviews