Show Bookstore Categories

Post-ist Sinema: 2014-2016 Sinema Yazıları

ByKerem Duymuş

Düşünsel alandaki ilerlemelerin diğer sanat formlarındaki yansımaları göz önüne alındığında sinemanın hala oldukça eski tartışmaların odağında ilerlediğini söylemek yanlış olmaz. Bunun sinemanın ontolojisine has meselelerle de bir ilişkisi olmasına karşın kuramsal olarak süregiden tartışmalar, daha çok hermenötik alanda yoğunlaştığı için kabul gören bütüncül kuramların düşün dünyasındaki gelişmelerin çok gerisinde kalmış olması sinema için bazı kronik sorunların oluşmasına gittikçe daha fazla sebebiyet vermeye başladı... Buradaki yazılar temelde bütüncül bir kuramsal zemin amacı taşımasına karşın şu aşamada daha çok bu temele yönelik bir ön taslak niteliğindedir.

Details

Publication Date
Nov 11, 2016
Language
Turkish
ISBN
9781365527647
Category
Art & Photography
Copyright
All Rights Reserved - Standard Copyright License
Contributors
By (author): Kerem Duymuş

Specifications

Format
PDF

Keywords

Ratings & Reviews