Show Bookstore Categories

Nan Jaden Amoni

ByMarleen JulienJean Davins Cedmé

Usually printed in 3 - 5 business days
Krik ? Krak ! Tim ! Tim ! Bwa chèch ! Onè ! Respè ! Èske ou renmen tire kont ? Èske ou renmen lang kreyòl la ? Enben, ou nan bòl grès ou ! Sa yo se yon seri kont y ap rakonte depi digdantan. Yo abitye fè nou ri, yo konn mande nou reflechi, epi pafwa yo konn menm pouse nou aji. Men fwa sa a, vin tande Amoni k ap rakonte nou kont sa yo nan lang manman nou ak papa nou. Gen bèl ti koulè lokal ki bay pèsonaj yo plis nanm. Konsa w ap tou pwofite anrichi vokabilè ak ekspresyon ou nan lang kreyòl la tou ! Rale ti chèz ba w pou vin aprann ak pataje listwa ki pale sou tèt ansanm, bon konprann, ak Amoni. An nou aprann viv nan Amoni ak tèt nou, pwochen nou yo, ak anviwònman kote n ap viv la. Lasosyete an nou tire kont, san nou pa fè kont.

Details

Publication Date
Mar 11, 2022
Language
Haitian Creole
ISBN
9798985854503
Category
Education & Language
Copyright
All Rights Reserved - Standard Copyright License
Contributors
By (author): Marleen Julien, Illustrated by: Jean Davins Cedmé

Specifications

Pages
57
Binding
Paperback
Interior Color
Color
Dimensions
US Letter (8.5 x 11 in / 216 x 279 mm)

Ratings & Reviews