Show Bookstore Categories

Göç ve Sanat Okumaları - 1

ByAli TilbeMustafa Cevat Atalay

Usually printed in 3 - 5 business days
"Göç ve sanat ilişkisinin kökleri çok eski dönemlere uzanmaktadır. Ancak bu ilişkiyi ortaya koyan araştırma ve incelemelerin yeterli düzeyde olmaması, bu ilişkinin akademik anlamda tartışılmasını geciktirmiştir. Bu ortak yapıt, resim, sinema, grafik, tasarım, el sanatları ve edebiyat gibi değişik sanat/yazınsal alanlardan araştırmacıları bir araya getirerek, alanlararası yeni(likçi) bir bakış açısıyla değişik sanatsal yaratıların tarihsel süreçte ve günümüzde göç ile kurdukları ilişkileri ve göçün yarattığı sanatsal sonuçları belirlemeyi amaçlamıştır. Doğal olarak bu çalışmanın, kapsamıyla alanyazında boşluk doldurması ve yeni çalışmalara öncülük etmesi beklenmektedir." "Bu yapıtta, bir tanesi göç anlatılarını çözümleme yöntembilimi çalışması olmak üzere, sinema, görsel iletişim, yerleştirme, seramik, tasarım gibi değişik sanat alanlarından olan, birbirinden ilginç sekiz özgün çalışma yer almaktadır." İçindekiler Önsöz - Ali Tilbe & Mustafa Cevat Atalay Göç(er) Anlatısı İncelemelerinde Çatışma ve Kültür(süz)leşme Yöntembilimi  - Ali Tilbe Görsel İletişim Tasarımı Tarihinde Göç Olgusu - Bayram Bozhöyük Misafir Adlı Göç Filminde Gündelik Yaşam, Emek ve Toplumsal Cinsiyet - Fethiye Tilbe Proje Olarak, “Göç” Temalı Yerleştirme (Enstalasyon) - Mustafa Cevat Atalay Göç Kavramının Geleneksel El Sanatlarına Yansıması - Olcay Boratav Türk Sinemasında 1960 – 2010 Döneminde Göç Sorunsalının Temsili - Özcan Demir Göç Olgusunun Çağdaş Türk Seramik Sanatına Yansıması - Serdar Mutlu Göç Temasının Afiş Tasarımlarına Yansıması - Sevtap Kanat

Details

Publication Date
Dec 27, 2021
Language
Turkish
ISBN
9781801351102
Category
Social Science
Copyright
All Rights Reserved - Standard Copyright License
Contributors
Edited by: Ali Tilbe, By (author): Mustafa Cevat Atalay

Specifications

Pages
215
Binding
Perfect Bound
Interior Color
Black & White
Dimensions
US Trade (6 x 9 in / 152 x 229 mm)

Ratings & Reviews