Show Bookstore Categories

Chết và Tái Sinh

ByNguyên Tạng Thích

Usually printed in 3 - 5 business days
Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, mới thấy đó thì liền mất đó, mọi thứ trên đời này đều giả tạm, không có cái gì chắc thật và trường tồn mãi mãi, chỉ có phước đức và nghiệp lực sẽ tồn tại với ta trong hiện tại và ngay cả sau khi chúng ta rời khỏi trần gian này, chính nó sẽ dẫn dắt chúng ta đi vào tiến trình giải thoát, giác ngộ hay là đọa lạc, trôi lăn trong vòng sinh tử luân hồi. Mỗi người phải ý thức rằng “ nhơn thân nan đắc, Phật pháp nan văn’’, thân người khó được, Phật pháp khó nghe”, và một khi đã mất thân người này rồi, biết bao giờ mới tìm lại được nữa, nên người xưa từng nói: “Nhất thất nhơn thân, vạn kiếp bất phục” là như vậy đó. Do vậy, chúng ta hãy cố gắng, siêng năng thực hiện mọi hạnh lành ngay khi có thể để mang lại lợi ích thiết thực cho mình và cho người trong đời sống tâm linh này.

Details

Publication Date
Jan 23, 2019
Language
Vietnamese
ISBN
9780359378524
Category
Religion & Spirituality
Copyright
All Rights Reserved - Standard Copyright License
Contributors
By (author): Nguyên Tạng Thích

Specifications

Pages
108
Binding
Paperback
Interior Color
Black & White
Dimensions
US Trade (6 x 9 in / 152 x 229 mm)

Ratings & Reviews