Show Bookstore Categories

7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng ở Doanh Nghiêp

7 Công Cụ Quản Lý Chất Lượng ở Doanh Nghiêp

Bynguyen ICTROI

Làm sao để nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của khách hàng luôn là câu hỏi thường trực với lãnh đạo doanh nghiệp, và chọn công cụ nào để đem lại hiệu quả? Thực tế đã chứng minh :Với việc áp dụng 7 công cụ thống kê có thể giải quyết được hầu hết những vấn đề quản lý chất lượng thường gặp trong hoạt động sản xuất cũng như dịch vụ khách hàng của doanh nghiệp...

Details

Publication Date
May 13, 2016
Language
Vietnamese
ISBN
9781365111709
Category
Business & Economics
Copyright
All Rights Reserved - Standard Copyright License
Contributors
By (author): nguyen ICTROI

Specifications

Format
EPUB

Ratings & Reviews