Show Bookstore Categories

Phân Hệ Quản Lý Kế tóan Tài Chính & Kế Toán Quản trị SAP AFS Ngành DỆT MAY

Bynguyen ICTROI

Hệ thống SAP được thiết kế theo tư tưởng tách rời hai chức năng này thành hai nhóm phân hệ độc lập hoạt động song song với nhau: 1. Phân hệ Kế toàn tài chính (Financial Accounting – FI) Phân hệ này được sử dụng cho các chức năng về kế toán tài chính. Phân hệ này có các chức năng cơ bản sau: Quản lý tất cả các thông tin về kế toán tài chính của doanh nghiệp. Tất cả các giao dịch kinh doanh được ghi nhận dưới dạng các bút toán cho phép xem ngược thông tin chi tiết trên từng giao dịch cụ thể từ các báo cáo tổng hợp. Luồng dữ liệu luân chuyển giữa FI và các phân hệ khác là hoàn toàn tự động và được thực hiện theo thời gian thực. 2. Phân hệ Kế toán quản trị (Controlling – CO) Phân hệ này đảm nhiệm các chức năng về kế toán quản trị như kiểm soát doanh thu và chi phí của các bộ phận để hỗ trợ cho công tác quản lý và ra quyết định.CO cho phép doanh nghiệp luôn luôn theo dõi chính xác tình hình phát sinh các khoản chi phí cũng như doanh thu của từng bộ phận, từng qui trình sản xuất, từng dự án cụ thể...

Details

Publication Date
Jun 14, 2015
Language
Vietnamese
ISBN
9781329213630
Category
Business & Economics
Copyright
All Rights Reserved - Standard Copyright License
Contributors
By (author): nguyen ICTROI

Specifications

Format
EPUB

Ratings & Reviews