Show Bookstore Categories

Sự cầu nguyện

cầu nguyện chung định hình Hội thánh

ByOnwuchekwa JohnVăn Phẩm Hạt Giống

Usually printed in 3 - 5 business days
VAI TRÒ CỦA GIỜ CẦU NGUYỆN CHUNG TRONG HỘI THÁNH LÀ GÌ? Thở cần thiết cho cơ thể như thế nào, thì cầu nguyện cũng cần thiết đối với người Cơ Đốc như vậy, nhưng không phải tự nhiên mà chúng ta biết cầu nguyện. Thật vậy, cầu nguyện trong hội thánh thường bị gạt qua một bên cách tinh vi vì những sinh hoạt thực tế hơn hứa hẹn nhiều kết quả rõ ràng hơn. Quyển sách này tập trung vào sự cần thiết phải cầu nguyện thường xuyên như một sinh hoạt trọng tâm của hội thánh địa phương - giúp chúng ta nhận thức trước nhu cầu và phước hạnh của giờ cầu nguyện chung qua việc nghiên cứu điều Chúa Giê-xu dạy về sự cầu nguyện, cách các Cơ Đốc nhân đầu tiên cầu nguyện và cách dành ưu tiên cho sự cầu nguyện trong hội chúng. Link sách điện tử eBook trên Google Play Book: https://play.google.com/store/books/details?id=MQpxEAAAQBAJ

Details

Publication Date
May 26, 2022
Language
Vietnamese
ISBN
9781988990521
Category
Religion & Spirituality
Copyright
All Rights Reserved - Standard Copyright License
Contributors
By (author): Onwuchekwa John, Translated by: Văn Phẩm Hạt Giống

Specifications

Pages
125
Binding
Paperback
Interior Color
Black & White
Dimensions
A5 (5.83 x 8.27 in / 148 x 210 mm)

Ratings & Reviews