Show Bookstore Categories

ULEMELERO NDI MKWIYO (BUKU 1)

ByPastor Samuel Gori

Usually printed in 3 - 5 business days
ULEMELERO NDI MKWIYO (BUKU 1) YESU MKHIRISTU MU ULEMELERO NDI MKWIYO WAKE ndikutanthauzira kwa Chichewa kwa Glory and Wrath (Vol. 1) ndikofotokozera bwino, kopatsa chidwi komanso molimba mtima ndemanga ya m'Baibulo yamasiku otsiriza yolembedwa m'buku la Chivumbulutso. Bukuli lithandizira owerenga ndi nzeru, chidziwitso, ndi kumvetsetsa mwakuya kwa Bukhu la Chivumbulutso. Ichi ndi chowonadi chenicheni chakuti Chiweruzo Chachikulu cha miyoyo yathu sichingapeweke ndipo bukuli limatikonzekeretsa kubweranso kwachiwiri kwa Ambuye ndi Mpulumutsi wathu Yesu Khristu. Tilidi m'masiku otsiriza ndipo bukuli likupereka uthenga wapanthawi yake wa chiweruzo cha Mulungu, chomwe chili chofunikira masiku ano, makamaka pachikhalidwe chadziko lino momwe uthenga wa Uthenga Wabwino uli wofunikira kwambiri. Bukuli ndikutanthauzira koona kwa "Bukhu la Chivumbulutso", pansi pa kuwunikira ndi mphamvu ya Mzimu Woyera, sipanakhale chowonjezera kapena kuchotsedwa mu "Bukhu la Chivumbulutso". Pastor Samuel Gori ndi mtumiki wolemekezedwa kwambiri komanso wodzozedwa wa Uthenga Wabwino. Iye ndi wopempherera owerenga kuti Mulungu akupatseni kumvetsetsa Kwake mu zochitika zonse za M'masiku Otsiriza, ndikukonzekeretsani mtima wanu ndikukhala moyo osati kokha Mkwatulo koma moyo wosatha ndi Yesu Khristu.

Details

Publication Date
Jun 3, 2021
Language
Chewa, Chichewa, Nyanja
ISBN
9781365118654
Category
Religion & Spirituality
Copyright
All Rights Reserved - Standard Copyright License
Contributors
By (author): Pastor Samuel Gori

Specifications

Pages
164
Binding
Hardcover
Interior Color
Black & White
Dimensions
US Trade (6 x 9 in / 152 x 229 mm)

Ratings & Reviews