Show Bookstore Categories

PAROLA

PAROLA

"Hagdanan ng mga Pangarap"

ByRoberto CellesMcKinley Publishing Hub

Usually printed in 3 - 5 business days
Noong ating kabataan, tayo ay bumubuo ng maraming pangarap. Mga maliit at malalaking pangarap na kay sarap balikan lalo na kung ang karamihan sa mga ito ay ating nakamtan sa paglipas ng panahon. Ang Parola ng Tanay ay isang pasyalan, palaruan at lugar ng mga mumunting ala-ala lalo na kapag natatanaw ang kalawakan ng kalikasan mula sa tuktok ng hagdan habang nagmumuni-muni sa maraming bagay na nagaganap sa ating kapaligiran. Ang mga nabuong kwento ng pag- ibig, mga pangyayari sa buhay, ang ganda ng kalikasan, ang masasayang taon ng kamusmusan at ang mga karanasan sa buhay ang nagsilbing inspirasyon ng may akda upang makalikha ng isang maipagkakapuring aklat na “PAROLA”. Roberto T. Celles Published by McKinley Publishing Hub

Details

Publication Date
Dec 4, 2022
Language
Tagalog
ISBN
9781387432998
Category
Poetry
Copyright
All Rights Reserved - Standard Copyright License
Contributors
By (author): Roberto Celles, Managing editor: McKinley Publishing Hub

Specifications

Pages
328
Binding
Perfect Bound
Interior Color
Color
Dimensions
US Trade (6 x 9 in / 152 x 229 mm)

Ratings & Reviews