Show Bookstore Categories

ارتباط هوشمندانه بیزنس با رسانه

BySteve MoghadamSomayeh Amiri

رسانه، ابزاری برای ارتباط بیزینس ­ها با بازار هدف آن‏ها است. به کارگیری روش صحیح ارتباط با رسانه ها و بهره مندی از آنها در راستای اهداف بیزینس و بازاریابی، موضوعی است که کمتر به آن پرداخته شده است. در این کتاب، همچون سایر کتابهای "بیزینس هوشمندانه"، زوایای مختلف موضوع برای شما توضیح داده شده است. ابتدا با انواع رسانه آشنا می ‏شوید، سپس، گام‏ های اجرایی ارتباط با رسانه‏ ها را می‏آموزید و در نهایت، انواع روش های ارتباط با رسانه را به تفصیل یاد می ‏گیرید.

Details

Publication Date
Dec 19, 2021
Language
Farsi
ISBN
9781927060520
Category
Business & Economics
Copyright
All Rights Reserved - Standard Copyright License
Contributors
By (author): Steve Moghadam, Edited by: Somayeh Amiri, Associate editor: Tara Kamangar

Specifications

Format
PDF

Ratings & Reviews