Show Bookstore Categories

Image of Author readerantwan

About
readerantwan

Reader Antwan is geboren op 07.12.1964 onder het gesternte van de Saggitarius. Al meer dan 25 jaar is hij actief bezig op paranormaal vlak. Al jarenlang geeft hij adviezen, cursussen en consulten met behulp van diverse divinatie- & readingtechnieken en helderziende waarnemingen. De laatste jaren legt hij een geschreven testament aan van alle ervaringen en kennis, die hij in de loop van de tijd heeft vergaard.