Show Bookstore Categories

Image of Author Arne Christensen

About
Arne Christensen

Arne Berner Christensen f. 25/9-1941. Indgik i juni 1958, knap 17 år gammel, på kontrakt om frivillig tjeneste i Flyvevåbnet under Mathordningen. Blev uddannet til radiotelegrafist på Mathskolen i Jonstrup og har i årene siden da virket på alle niveauer inden for faget Signaltjeneste. Gennemgik Flyvevåbnets Specialofficersskole i 1966-68 og har suppleret uddannelsen med adskillige kurser i ind- og udland inden for faget. Har gjort tjeneste på flere af Flyvevåbnets tjenestesteder, to perioder i Flyvertaktisk Kommando’s Stab samt ved Hovedkvarteret for NATO’s Nordregion i Kolsås, Norge. Modtog den 11 marts 1987 Hæderstegnet for god tjeneste ved Flyvevåbnet og udnævntes til Major i april 1990. Pensioneret den 1 oktober 2001 efter 43½ års tjeneste.