Show Bookstore Categories

Image of Author Bastiaan Oostendorp

About
Bastiaan Oostendorp

Ik ben Bastiaan; Een auteur die schrijft over religie en meditatie. Door gebed en beschouwing kom ik tot een vernieuwende visie over het leven. Met onderwerpen die raken aan maatschappelijke vlakken. I'am Bastiaan; An author who writes about religion and meditation. By prayer and contemplation i'am inspired to a new insight about life. I write about subjects which are on the cutting edge of society and its problems.