Show Bookstore Categories

Image of Author Den norske Studentersangforening

About
Den norske Studentersangforening

Den norske Studentersangforening er Norges eldste kor, stiftet i 1845. Vi har gitt ut noter på eget forlag siden en gang på 1800-tallet, riktignok med noe varierende hyppighet. Dagens produksjon består stort sett av copyright-fri mannskormusikk, men vi har også en sangbok hvor det også inngår en del nyere musikk. Denne og noen av foreningens øvrige, mer omfangsrike utgivelser kan bestilles eller nedlastes her; enkeltnoter forøvrig finner du på http://forlag.studentersangforeningen.no/