Shop

Ratings & Reviews

Log in to review this item
1 Person Reviewed This Product
  • By Edgard Adriaens
    Oct 21, 2010
    Marleen (Dagboek van mijn Apenjaren in de Handelsschool in Aalst) Na zijn vakantiejob, keert Eddy, een rebelse jongeman van 17, terug naar school. Marleen, een nieuwe leerlinge, maakt een diepe indruk op hem. De twee worden meteen onafscheidelijk. Eddy is euforisch, maar ook bang voor de intensiteit van zijn gevoelens. Bij Marleen is het niet anders. Bovendien maakt de reputatie van Eddy haar onzeker, wat dan weer vragen oproept bij Eddy. Eigenlijk heeft Marleen gelijk. Al tijdens de eerste avond uit zonder haar, gaat Eddy met een ander meisje. Geschokt door zijn eigen gedrag, vlucht hij naar huis. Gelukkig komt Marleen niets te weten. Het duurt echter niet lang of Marleen ergert zich aan andere aspecten van Eddy’s gedrag: hij gedraagt zich te vaak onbehouwen en asociaal. Hij probeert zijn gedrag aan te passen, maar wanneer hij toch verzeild geraakt in een krachtmeting met een leraar, vreest Marleen dat ze ook zelf slachtoffer kan worden van wraakacties en vraagt ze hem om op school... More > meer afstand te bewaren. Ze overweegt zelfs om het uit te maken, maar bevestigt daarna heel emotioneel haar keuze voor hem. Haar twijfel bevreemdt Eddy. Als Marleen hem bij haar thuis uitnodigt, valt hem op dat zij thuis al helemaal niet over hun band durft te spreken, wat zijn twijfel nog doet toenemen. Omgekeerd blijft Marleen twijfelen aan zijn oprechtheid. Die onzekerheid, het gebrek aan vertrouwen en de angst om mekaar te verliezen zorgen voor een voortdurende spanning, die nu eens bij de een, dan bij de ander leidt tot ware twijfel-aanvallen. De twee isoleren zich ondertussen steeds meer: op school hebben ze enkel oog voor mekaar en uitgaan doen ze steevast alleen en op dezelfde plaats. Het gevolg is dat de relatie een alsmaar ernstiger karakter krijgt en ze zich steeds minder amuzeren. Kort na de kerstvakantie maakt Marleen het uit. Aanvankelijk vormt dat voor geen van beiden een probleem. Maar als Marleen vaststelt dat Eddy zich zonder haar wel heel goed vermaakt en hij tezelfdertijd beseft dat het plezier dat Marleen hem benijdt niet echt aan hem besteed is en hij er maar weinig vreugde aan beleeft, groeit er opnieuw toenadering. Heel even komt het tot een verzoening. Maar als Marleen zich onmiddellijk bedenkt, stelt Eddy moedeloos voor om alle contact met mekaar te vermijden. Dat wil Marleen dan weer niet. Uiteindelijk doen ze een poging om met mekaar om te gaan als gewone klasmakkers. De normale-omgang intenties leiden echter al vlug schipbreuk. In school haalt Marleen de relatie alsmaar verder aan, maar als Eddy haar na een tijdje vraagt om het dan ook terug helemaal aan te maken, weigert ze. Opnieuw haakt Eddy afgewezen, moegestreden en depressief af. Hij probeert zich te vermaken door te flirten met andere meisjes. Aanvankelijk reageert Marleen met afschuw op zijn gedrag. Vervolgens vertelt ze hem dat ze ondanks alles nog steeds van hem houdt. Maar een week later treft hij haar zelf kussend met een andere jongen aan en besluit hij dat alles nu effectief definitief voorbij is tussen hen. Deze keer lijkt het te lukken om effectief afstand van mekaar te nemen. In de klas groeit de band tussen Eddy en Rudy en Marc. Toevallig heeft hij wel nog eens een gesprek onder vier ogen met Marleen. Dan hangt er telkens electriciteit in de lucht. Even lijkt het er zelfs op dat de twee toch nog zullen samen komen, maar net dan worden ze onderbroken en nadien neemt geen van beiden verder initiatief. Op het einde van het schooljaar vertrekt Eddy opnieuw naar Oostende. Eddy houdt van zijn vakantiejob in hotel Brabant, vooral omdat hij ’s avonds verantwoordelijk is voor de bar. Hoewel hij ‘s namiddags vrij is, duurt het een tweetal weken voordat hij naar het strand trekt. Aanvankelijk verveelt hij zich daar. Hij leert er een meisje kennen, maar na de tweede dag daagt zij niet meer op. Ook in het hotel zelf heeft hij even iets met een gaste, maar die vertrekt al een paar dagen later naar huis. Zijn geluk keert als hij tijdens een wandeling Maryssa ontmoet. Al vlug blijkt dat zij altijd omringt is door vrienden en hij haar nauwelijks een moment voor zich alleen heeft. Na een discussie hierover, houdt hij ook deze relatie voor bekeken. Net dan arriveert Stephanie in het hotel. Tegen zijn eigen verwachtingen in, wordt het meisje verliefd op hem en hebben ze een mooie tijd samen. Als Stephanie terugkeert naar Engeland, blijven de twee elkaar dagelijks schrijven. De laatste dagen van de vakantie amuzeert Eddy zich vooral samen met Maryssa en haar vrienden op het strand. In het hotel leert hij nog de familie Hall en hun dochter, Deborah, kennen. Maar dan is de vakantie definitief voorbij en keert hij terug naar huis. Bij de aanvang van het nieuwe schooljaar is Eddy nog in de ban van Stephanie, met wie dagelijks correspondeert. Eind september vertrekt hij zelfs voor een week naar Engeland. Het bezoek valt echter tegen en wanneer hij terugkeert naar huis, is de relatie definitief voorbij. Hij lijdt onder de onverwachte wending en voelt zich depressief. Enkel in school gaat het beter: daar vormt hij samen met een paar vrienden, waaronder Marleen een groepje die een dans voorbereiden voor het schoolbal. Onverwacht vraagt Marleen hem om opnieuw met haar te gaan … tot het einde van het schooljaar. De vraag shockeert hem. Eddy wil in feite graag weer met Marleen gaan, maar wil niet in een pseudo-relatie stappen met een vooraf bepaalde einddatum. Hij weigert. Maar de weigering doet pijn. Net dan leert hij Rolf kennen, de zoon van de Duitser waarmee een tante gaat trouwen. De twee amuzeren zich te pletter tijdens de kerstvakantie en ook daarna komt Rolf regelmatig naar België. Op het schoolbal wordt Eddy verliefd op Arlette. Doordat die niet in Aalst naar school gaat, noch uitgaat, verschuift zijn uitgaansterrein weg van Aalst. De relatie heeft ook haar gevolgen in Eddy’s klas : Elly, een klasgenote, is immers een buurmeisje en vriendin van Arlette. Bovendien gaat Elly met Marc, met wie Eddy toch al een vrij goede band had. Hij sluit daarom steeds nauwer bij hen aan. Regelmatig gaat hij ook bij Rudy logeren. Tot zijn verwondering vraagt Marleen Rudy om met haar te gaan tot het einde van het schooljaar. Rudy hapt toe, maar de relatie blijft zeer beperkt en doet geen afbreuk aan de contacten tussen Rudy en Eddy. Zeker wanneer een groep Amerikaanse studenten op bezoek komt in de school en een van hen bij Rudy logeert, trekken de twee alsmaar vaker samen op. Eddy, Arlette, Marc en Elly sluiten ook aan bij de nieuwe volleybal-club in Arlette’s dorp. Arlette mag immers niet elk weekend uitgaan en op deze manier, zien ze mekaar dan toch regelmatig op zondag voormiddag. Het schooljaar vliegt voorbij. Als Eddy gevraagd wordt voor een vakantiejob in Spanje, aarzelt hij. Arlette betreurt dat hij net tijdens de vakantie zal weg zijn, maar steunt hem toch in zijn beslissing om de job te aanvaarden. De vakantiejob valt tegen. Eddy voelt zich uitgebuit en keert begin augustus terug naar huis, ook al omdat hij ongerust is omdat Arlette al vlug stopte met schrijven. Aanvankelijk lijkt daar geen reden voor te zien, maar wanneer hij Arlette haast uitsluitend ontmoet op lokale bals, waar hun relatie moet verborgen blijven, dringt hij erop aan dat zij uitkomt voor hun relatie. Arlette weigert: zij wil zich amuzeren. Ze beslissen dan ook uit mekaar te gaan. De rest van de vakantie verveelt hij zich dood. Hij voelt zich depressief en overweegt zelfs te emigreren. Om wat geld te kunnen sparen gaat hij werken. Sporadisch ziet hij wel nog Rudy, met wie hij tijdens de kerstvakantie per autostop op bezoek gaat bij Rolf. Bij hun terugkeer in België neemt hij Rolf mee naar het kerstfeestje van de volleybalclub, waar hij een relatie begint met de jonge Brenda. Omdat hij steeds van anderen afhangt voor zijn vervoer, koopt Eddy zich een occasie wagentje. Na een paar maanden lijdt de relatie met Brenda schipbreuk wanneer blijkt dat zij er op school een tweede vriendje op nahoudt. Rudy probeert hem warm te maken voor een reis naar Nepal. Maar dan krijgt hij een telefoontje van Arlette, die haar studies heeft opgegeven. Als gevolg van de situatie bij Arlette thuis, geraakt hij bij haar thuis binnen. Arlette wil evenwel nog altijd geen vaste relatie. Eddy blijft hopen, maar aanvaardt toch een uitnodiging van Deborah en vertrekt voor twee weken naar Engeland. Het klikt wonderwel met Deborah, maar hij ziet geen toekomst voor zichzelf in Engeland en keert terug naar België. Onder impuls van Rudy beslist hij om terug naar school te gaan, tenzij Arlette op korte termijn van mening verandert. Arlette blijft twijfelen, maar als ze zich realiseert dat hij vastberaden is, kiest ze voor hem. Het boek De apenjaren van Eddy zijn een tijd waarin hoge pieken afgewisseld worden door diepe dalen. Hij maakt ervaringen mee die hem vleugels geven en inspireren, maar kent ook periodes van diepe twijfel aan zichzelf en van ontmoediging. Bij de aanvang van het boek is Eddy 17 jaar. Bijna alle mensen die hij ontmoet werken aan hun toekomst of kijken uit naar een periode waarin ze zich kunnen amuzeren en genieten van hun jeugd. Hij heeft echter reeds aanvaard dat hij toch niet mag verder studeren en ontdekt nu dat het plezier voor het plezier hem niet ligt, waardoor hij na de ontmoeting met Marleen voortdurend op zoek gaat naar een vaste relatie. Precies door deze grote verschillen in welgevoelen en de voortdurende confrontatie met andere manieren van zijn, is het een tijd waarin hij verplicht wordt zichzelf voortdurend in vraag te stellen: wie ben ik? wat wil ik? wat is belangrijk voor mij? hoe kan ik mijn doelen bereiken? hoe ga ik om met mensen? Hoe bouw ik aan relaties en hoe hou ik die in stand? Hoe ga ik om met mensen? Hoe zwaar wegen mijn principes? In welke mate hou ik van iemand voor wat die is en in welke mate doe ik dat uit schrik voor de eenzaamheid? Hij leert nogal wat tijdens deze periode, onder meer over de nefaste invloed van taboes en geheimen op communicatie; over het latente gevaar om zich ondergeschikt te maken aan anderen in ruil voor hun liefde en aandacht; over de relativiteit van zijn normen (Hij bedriegt Marleen, maar weigert een relatie met een vooraf bepaalde einddatum. Hij is verliefd op Deborah maar gebruikt de economische situatie als uitvlucht om te ontsnappen aan een onzeker avontuur); over het verschil tussen rationele beslissingen (dàt nooit meer!) en emotionele beslissingen (hij probeert toch telkens opnieuw). De titel : De roman gaat niet over Marleen, maar over Eddy. De auteur koos voor “Marleen” als titel omdat de beschreven fase in het leven van Eddy gedomineerd wordt door zijn ontmoeding met Marleen . Het valt op hoe hij de ganse tijd andere relaties blijft evalueren in het licht van zijn ervaring met Marleen. De auteur : Edgard (Eddy) Adriaens werd geboren in 1953 in Aalst, Terjoden. Na zijn middelbare studies werkt hij gedurende 14 jaar in lokale kmo’s, waarna hij aan de slag gaat bij Bac (later Bacob, nu Dexia). Hij is gehuwd, vader van één dochter en woont in Ninove, Nederhasselt.< Less
Refreshing...
There are no reviews for previous versions of this product
Refreshing...

Product Details

Edition
POCKET FORMAAT
Publisher
Eddy Adriaens
Published
October 14, 2010
Language
Dutch; Flemish
Pages
248
Binding
Perfect-bound Paperback
Interior Ink
Black & white
Weight
0.56 lbs.
Dimensions (inches)
4.25 wide x 6.88 tall
Product ID
13039617
Report This Content to Lulu >

Moderation of Questionable Content

Thank you for your interest in helping us moderate questionable content on Lulu. If you need assistance with an order or the publishing process, please contact our support team directly.

How does this content violate the Lulu Membership Agreement?