Author Spotlight
Cadlink Oy - kirjat
AutoCAD Civil 2018 perusteet By Lasse Home
Paperback: $62.62
Prints in 3-5 business days
Kirja pohjautuu oppilaitoksille myytävään AutoCAD Civil 3D 2018 -perusteet materiaaliin. Sopii sekä kurssikäyttöön että päivittäisen... More > työskentelyn tueksi, ja omatoimiseen opiskeluun. Kirjan pääaiheet: - käyttöliittymä - suunnittelutietojen hallinta - mallipohjainen suunnittelu - piirustuksen luominen - maastomallit - linjageometrian suunnittelu - pituusleikkaukset - poikkileikkaukset - aluetasauksen suunnittelu - väylän suunnittelu - Data Shortcuts - pisteiden ja taiteviivojen tuominen - tulostaminen - koordinaatiston muutos kuvaan sekä paljon harjoituksia ohjelman käyttöönoton avuksi. *** Lisätietoa: cadlink.fi ***< Less
AutoCAD ja AutoCAD LT 2018 perusteet By Lasse Home
Paperback: $53.05
Prints in 3-5 business days
Mainio itseopiskeluopas, joka pohjautuu oppilaitoksille myytävään AutoCAD-perusteet materiaaliin. Sopii sekä kurssikäyttöön että päivittäisen... More > työskentelyn tueksi. Kirjan pääaiheet: - AutoCADin käyttöliittymä - Tiedostojen käsittely - Näytön hallinta - Piirtotyökalut - Piirtämisen aputoiminnot -Mittaukset ja kyselyt - Kuvatasot - Muokkaustoiminnot - Tekstit ja mitat - Koordinaatistot - Tulostus ja mittakaavan hallinta - Blokit - Viitepiirustukset - Asetukset sekä - vihjeitä ja vinkkejä ohjelman käyttöön. *** AutoCAD-ohjeita ja vinkkejä kirjan täydennykseksi: cadlink.fi ***< Less
AutoCAD ja AutoCAD LT 2018 jatko By Lasse Home
Paperback: $53.07
Prints in 3-5 business days
Mainio itseopiskeluopas, joka pohjautuu oppilaitoksille myytävään AutoCAD-jatkokurssimateriaaliin. Sopii sekä kurssikäyttöön että päivittäisen... More > työskentelyn tueksi. Kirja jatkaa AutoCAD-perusteet kirjan asioista eteenpäin ja antaa lisätietoa AutoCADin kehittyneemmistä toiminnoista. Kirjan pääaiheet: - Valinnan erikoistoiminnot - Erikoispiirtotoiminnot - Parametrinen piirtäminen - Blokit ja attribuutit - Autodesk A360 -palvelu - Tiedon siirto ohjelmien välillä - Mittakaavan hallinta - Tulostustila - Tulostustyylit - Sheet Set Manager - Tyylien käyttö - Käyttöliittymän muokkaus - Omat viivat ja kuviot - Asetukset *** AutoCAD-ohjeita ja vinkkejä kirjan täydennykseksi: cadlink.fi ***< Less
AutoCAD 2018 3D-perusteet By Lasse Home
Paperback: $53.18
Prints in 3-5 business days
Mainio itseopiskeluopas, joka pohjautuu oppilaitoksille myytävään AutoCAD 3D-perusteet materiaaliin. Sopii sekä kurssikäyttöön että päivittäisen... More > työskentelyn tueksi. *** AutoCAD-ohjeita ja vinkkejä kirjan täydennykseksi: cadlink.fi *** Kirjan pääaiheet: - 3D‐työskentely‐ympäristö - 3D‐mallin tarkastelu - Tilavuusmallinnus – Solid Modeling - Pintamallinnus ‐ Mesh Modeling - Esitystavat - Koordinaatistot - Näyttöikkunat - Rautalankamallinnus - 3D‐muokkauskäskyt - 3D‐mallien tulostaminen - Perspektiivi‐näkymä - Kävely mallin läpi - Varjostus - Verkkorenderöinti - Pistepilvet< Less
SketchUp 2017 käsikirja By Lasse Home
Paperback: $42.27
Prints in 3-5 business days
*** Sketchup-ohjeita ja vinkkejä kirjan täydennykseksi: sketchupakatemia.fi *** Sketchup-käsikirja lähtee liikkeelle ohjelman perustoiminnoista. Kirjasta löytyy myös jo... More > SketchUpia käyttäneille vihjeitä ja vinkkejä työn tehostamiseen (esimerkkinä vaikkapa oman komponenttikirjaston luominen). SketchUpin Windows ja Mac-versiot erot ovat pienet. Versioiden väliset toimintaerot ja pikanäppäimet kerrotaan kirjassa kunkin toiminnon kohdalla, joten kirja sopii mainiosti sekä Windows- että Mac-käyttäjille. Sisällön pääkohdat: Alkuasetukset ja käyttöliittymä, 3D-mallien luominen, muokkaustoiminnot, värit ja materiaalit, esitystavat, varjot, näkymät, ryhmät ja komponentit, 3D-mallivaraston hyödyntäminen, mitat ja tekstit, kuvatiedostojen tuonti, leikkauskuvanto, katselusuunnan tarkka säätäminen, Solid-työkalut, valmiin pohjapiirustuksen käyttäminen mallinnuksen apuna, tulostaminen, lisäohjelmat, Mac- ja Windows-version erot.< Less
DraftSight 2017 käsikirja By Lasse Home
Paperback: $40.01
Prints in 3-5 business days
Mainio itseopiskeluopas 2D-CAD-piirtämisen aloittamiseen DraftSight-ohjelmalla. Sopii sekä kurssikäyttöön että päivittäisen työskentelyn tueksi. ***... More > DraftSight-ohjeita ja vinkkejä kirjan täydennykseksi: draftsight-kirja.fi *** Kirjan pääaiheet: DraftSightin käyttöliittymä Asetukset Näytön hallinta Tiedostojen käsittely Piirtämisen aputoiminnot Piirtotyökalut Mittaukset ja kyselyt Kuvatasot Muokkaustoiminnot Tekstit ja mitat Koordinaatistot Tulostus ja mittakaavan hallinta Tulostuksen viivanleveydet ja värit Blokit Viitepiirustukset 3D-mallien katselu sekä vihjeitä ja vinkkejä ohjelman käyttöön. Kirja sopii sekä Windows- että Mac-version käyttäjille.< Less
Revit Architecture 2016 -perusteet By Lasse Home
Paperback: $70.71
Prints in 3-5 business days
Tässä kirjassa käsitellään Revit Architecturen perustoiminnot paritalon mallinnusharjoituksen avulla. Harjoituksessa käydään läpi ohjelman... More > keskeisimmät työkalut ja toimintaperiaatteet. Työkalujen käyttö on pyritty esittelemään siten, että käyttäjä voi aloittaa perustyöskentelyn tämän kirjan perusteella. Kaikkia Revitin ominaisuuksia ei tässä materiaalissa ole käyty läpi, mutta materiaalin perustoimintojen omaksumisen jälkeen on helppo perehtyä lisätoimintoihin. Kirjassa perehdytään myös käyttöliittymään, perusasetuksiin ja parametrisiin komponentteihin. Kirja on tehty Cadlink Oy:n erillisten Revit-oppilaitosmateriaalien pohjalta (Revit-perusteet, käyttöliittymä ja perusasetukset, parametriset komponentit). Kirja sopii sekä 2016- että 2015-version käyttäjille. Alkuperäinen teksti: Future Group Oy, Mika Leinonen. Tekstin muokkaus: Cadlink Oy, Lasse Home< Less