Author Spotlight
Security Risk Management (Beveiliging)
Handreiking voor Security Afstemming met de Omgeving By Marcel Spit
Paperback: $13.17
Prints in 3-5 business days
(1 Ratings)
Met deze handreiking kunnen organisaties samen met particuliere beveiligingsorganisaties en overheden afspraken maken over beveiligingsmaatregelen, en voor een gecoördineerde reactie op... More > incidenten. Organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het organiseren van hun veiligheid en beveiliging. Organisaties die hun verantwoordelijkheid nemen hebben daartoe een Security Management Systeem (SMS) ingericht. Een essentieel onderdeel van een SMS is een goede communicatie en coördinatie met externe partijen. Het gaat hierbij om afstemming van maatregelen vóór, tijdens en na incidenten. En het vaststellen van heldere taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Het decentrale gezag kan ook beveiligingsmaatregelen treffen. Bewaken en beveiligen is immers onderdeel van de politietaak. Het plan Externe Security Afstemming (ESA) gaat over de afstemming van de eigen maatregelen met de op de security gerichte maatregelen van security dienstverleners en andere partijen in de omgeving.< Less
Security Management Systeem Norm 2017 By Marcel Spit
Paperback: List Price: $95.19 $47.60 | You Save: 50%
Prints in 3-5 business days
(1 Ratings)
Deze norm helpt u ook in 2019 bij het inrichten, beheren en verbeteren van het Security Management Systeem (SMS) van uw organisatie. Security wordt in deze norm gedefinieerd als het samenstel van... More > maatregelen en middelen die zorgen voor de veiligheid van personen en de beveiliging van de organisatie tegen moedwillig menselijk handelen. Het SMS wordt beschreven als een bedrijfsproces dat is gebaseerd op een risicobenadering en de Plan-Do-Check-Act (PDCA)-cyclus, en is opgesteld volgens de High Level Structure voor managementsystemen van ISO. Deze structuur zorgt voor transparantie en vereenvoudigde integratie met andere op ISO-normen gebaseerde managementsystemen. Deze norm regelt de bescherming van alle delen, processen, personen, terreinen, objecten, infrastructuren, netwerken, systemen, materiële en immateriële eigendommen en belangen van een organisatie. De norm richt zich op strategische, operationele, procedurele, organisatorische, tactische, fysieke en communicatie aspecten van beveiliging.< Less
Universal Security Management Systems Standard 2017 By Marcel Spit
Paperback: List Price: $94.20 $47.10 | You Save: 50%
Prints in 3-5 business days
(1 Ratings)
This Standard states the requirements for implementing and operating a dedicated Security Management System (SMS) for the security and safety of people, and of the interests and assets of the... More > organisation against malicious adversaries such as criminals, and terrorists. In this Standard Security Management is described as a process that is risk based, stakeholder driven and continually improved with a Plan-Do-Check-Act (PDCA) cycle. This Standard is drafted in accordance with the High Level Structure for management systems of ISO. This ensures compatibility and smooth integration with other management systems, such as ISO 22301 Business Continuity Management, ISO 27001 and ISO 27002 Information Security Management, and ISO 55000 Asset Management. This Standard includes the protection of all parts, processes, sites, infrastructures, systems, and tangible and intangible assets and interests of an organisation. This Standard specifies the requirements that may be used for the certification of an SMS.< Less