Author Spotlight
Uitgeverij JEANNE D'ARC
Eucharistische mirakelen van Nederland en België By Michaël Dekee
Hardcover: $24.35
Prints in 3-5 business days
Doorheen de hele kerkgeschiedenis zijn er meer dan 150 Eucharistische mirakelen gebeurd, in alle hoeken van de wereld. Ook in België en Nederland vonden er in de loop van de eeuwen verschillende... More > Eucharistische mirakelen plaats waaronder in Herentals, Bois-Seigneur-Isaac, Brussel, Gent, Middelburg, Amsterdam en Boxmeer. In dit boek worden maar liefst 18 mirakels belicht. Opvallend is dat de meeste van deze mirakelen plaatsvonden in de middeleeuwen, in de periode net vóór de Reformatie in 1517. Als om de gelovigen te herinneren aan de Werkelijke Tegenwoordigheid, aan de waarde van de H. Eucharistie, voordat die grote ramp, die kerkscheuring en de loochening van de H. Eucharistie door velen, zou plaatsgrijpen. Moge dit boek ertoe bijdragen dat onze Eucharistische mirakelen weer de aandacht krijgen die ze verdienen, en mogen ze ons herinneren aan het Wonder dat het Sacrament van de Eucharistie zelf is.< Less
Hemelse Openbaringen By Birgitta Van Zweden
Hardcover: List Price: $29.36 $22.02 | You Save: 25%
Prints in 3-5 business days
De Heilige Birgitta van Zweden (†1373) werd reeds minder dan twintig jaar na haar dood door Paus Bonifatius IX heilig verklaard, wat in 1415 ten tijde van het Concilie van Constantinopel werd... More > bevestigd. Aan haar openbaringen werden al snel een hoge mate van authenti-citeit en belangrijkheid toegekend. Paus Gregorius XI (1370-1378) beaamde ze en heeft er een zeer positief oordeel over uitgesproken. Zo deed ook Bonifatius IX (1389-1404) in de pauselijke bul ‘Ab origine mundi’. Later werden ze ter bestudering aan het Concilie van Constantinopel (1414-1418) voorgelegd en wederom aan het Concilie van Basel (1431-‘49). Beide conclaven oordeelden dat ze in overeen-stemming waren met het Katholieke geloof. Een menigte uitmuntende theologen heeft de openbaringen sterk aanbevolen waaronder de toonaangevende figuur uit zijn tijd, Kardinaal Juan de Torquemada (1388-1468) en Jean Gerson (1363-1429), die kanselier was van de universiteit van Parijs en faam genoot als een der prominentste theologen.< Less
De evolutietheorie ontkracht By Michaël Dekee
Paperback: $26.95
Prints in 3-5 business days
Is de evolutietheorie wel zo waterdicht als ze ons willen doen geloven? In dit boek, doorspekt met meer dan 200 afbeeldingen, vertelt de auteur, die drie jaar biologie aan de Universiteit van Gent... More > studeerde, zijn eigen verhaal en worden de fundamenten van de evolutietheorie grondig onder de loep genomen: van de bouwstenen van het leven (DNA en eiwitten) tot evolutie versus de Tweede Wet van de Thermodynamica, het zogenaamd fossiel bewijs, dateringstechnieken, en wat Darwin schreef in “On the Origin of Species”.< Less
I return to my Father - Liberated from the lodge By Jill
Paperback: $8.63
Prints in 3-5 business days
A true story. Jill (°1941), who was raised as a Catholic, had only one dream: to become a nurse. When she was 21, she departed to the Netherlands to follow a nurse training, to subsequently go to... More > Africa or South America to do mission work. But it turned out different. She married a man from Suriname, and she came in touch with the dark and magic side of this country, and via a family member, she got in touch with the occult. A short time thereafter, she made her entrance in the Rosicrucianlodge, and she fell into a crisis of faith. Because of an encounter with the Marian shrine of Medjugorje (Yugoslavia), and several mystical experiences, she returned to the Catholic faith. But that didn't go without a struggle.< Less
Ik keer terug naar mijn Vader - Uit de loge bevrijd By Jill
Paperback: $8.67
Prints in 3-5 business days
Een waargebeurd verhaal. Jill (1941), van thuis uit katholiek opgevoed, had slechts één droom: verpleegster worden. Op haar 21ste vertrok ze naar Nederland om daar een... More > verpleegsteropleiding te volgen om vervolgens missie-werk te gaan doen in Afrika of Zuid-Amerika. Maar dat draaide anders uit. Ze huwde een Surinaamse man die haar kennis liet maken met Suriname. Ze kwam in aanraking met de duistere en magische kant van dit land en kwam via een familielid van haar man in contact met het occulte. Korte tijd later deed ze haar intrede in de Rozenkruisersloge. Ze kwam echter in een geloofscrisis terecht. Door een ontmoeting met het genadeoord Medjugorje (Joegoslavië), en een aantal mystieke ervaringen, keerde ze terug naar het katholieke geloof. Maar dat ging niet zonder slag of stoot.< Less
Het Christelijk Huwelijk By Kan. De Smet
Paperback: $8.09
Prints in 3-5 business days
Het christelijk huwelijk, door Kannunik A. De Smet, S.T.D., is waarlijk een handboek ten dienste van getrouwden en van jonge lieden die het huwelijk willen aangaan. Naast een gezonde lering aangaande... More > dit verheven sacrament, bevat het een aantal waarschuwingen en allerlei wijze raadgevingen die wijzen op de plichten van de gehuwden en de lichamelijke en geestelijke opvoeding van de kinderen. Mochten alle ouders die goede raad opvolgen, opdat het christelijk familieleven, bron van alle goed, mag herbloeien en aangroeien in ons dierbaar vaderland. NB: dit is een geheel herzien uitgave van een werk uit 1929, met toevoegingen uit geschriften van heiligen.< Less
De evolutietheorie ontkracht By Michaël Dekee
Paperback: $12.33
Prints in 3-5 business days
C-14 in steenkool? Zacht weefsel in dinosauriërbotten? Is de evolutietheorie wel zo waterdicht als ze ons willen doen geloven? In dit boek, doorspekt met meer dan 200 afbeeldingen, vertelt de... More > auteur, die drie jaar biologie aan de Universiteit van Gent studeerde, zijn eigen verhaal en worden de fundamenten van de evolutietheorie grondig onder de loep genomen: van de bouwstenen van het leven (DNA en eiwitten) tot evolutie versus de Tweede Wet van de Thermodynamica, het zogenaamd fossiel bewijs, dateringstechnieken, en wat Darwin schreef in “On the Origin of Species”. Dit boek is een goedkopere zwart-wit editie. De kleurenversie is eveneens verkrijgbaar.< Less
The Ancient Book of Jasher By A Bible Book
Paperback: List Price: $16.93 $12.70 | You Save: 25%
Prints in 3-5 business days
The Book of Jasher is twice mentioned in the Bible. In order to distinguish this work from the Pseudo-Jasher, it carries the title “The Ancient Book of Jasher”. The transcript has been... More > carried out faithfully except for a number of minor amendments. It is a shame that in most publications of the Book of Jasher, the supportive documents that prove its origin are missing, as if evidence that testifies to its veracity is difficult to bear. But here they are. What is new, is a division in sections, which makes easy reading. You’ll find a good Analytical Index, and that’s always helpful. The prelimenary remarks, made by the present publisher, gives a better feel about the authenticity of this truly amazing book that, by the way, is still being printed in the original Hebrew, in a mode of writing that carries the patina of its age.< Less
De opgang van Mens en Wetenschap By Hubert Luns
Paperback: $11.47
Prints in 3-5 business days
Het wetenschappelijk establishment heeft een zeer diepe buiging gemaakt voor de 'godin der rede', een buiging die alle proporties te buiten gaat. De wetenschap, zoals die gevormd is, vertegenwoordigt... More > de 'gruwel-der-verwoesting' waar de profeet Daniël van spreekt, staande in de heilige plaats. Bevindt dat heiligdom zich (ook) niet in de tempel van ons lichaam? Want de moderne beoefening van de wetenschap is een dwaze zelfverheffing van de mens in zijn autonome trots. In de bestudering van de opgang van de mens en wetenschap gaan we deze kwestie uitdiepen.< Less
Een meditatie over het H. Misoffer By Pater Johannes Reus S.J.
Paperback: $5.74
Prints in 3-5 business days
Pater Reus werd waardig bevonden het genaderijkste mysterie van ons geloof ongesluierd met zijn ziel te aanschouwen – dat wil zeggen op een geestelijke niet aan de zintuigen gebonden manier... More > – en dit gedurende vijfendertig jaar. In dit boekje leest u over de visioenen die hij had tijdens het opdragen van de H. Mis.< Less