Author Spotlight
Sidsel Kreyberg: Myalgisk encefalopati - ME G93.3
Med utsikt til bedring By Sidsel Kreyberg
Paperback: $26.00
Prints in 3-5 business days
(1 Ratings)
Facebooknotater fra perioden 2014-2017 med hovedvekt på en beskrivelse av sykdomsbildet ME, om faglig strid og hvordan systemet virker i dagens Norge. Diagnosebetegnelsen ME er basert i... More > veiledende kriterier gitt i heftet "Basis for Registeret for ME/PVFS G93.3 i Norge" på lulu.com og på Facebook her https://www.facebook.com/MEregisteret/. Denne boken er beregnet på alle som kommer i kontakt med ME-rammede og ønsker å forstå mer av sykdommen slik den arter seg for pasientene og deres nærmeste, om bakgrunnen for diagnosen, og om gapet mellom psykosomatisk teori og terapianbefalinger på den ene siden og erfaringsbasert viten på den andre.< Less
ERFARINGER MED PLEIE I INSTITUSJON VED ALVORLIG MYALGISK ENCEFALOPATI (ME) By Sidsel Kreyberg
eBook (PDF): $0.99
(1 Ratings)
Artikkel fra Norsk Tidsskrift for Sykepleieforskning, publisert på nett med tillatelse. Finnes også som papirutgave i A4-format.
ERFARINGER MED PLEIE I INSTITUSJON VED ALVORLIG MYALGISK ENCEFALOPATI (ME) By Sidsel Kreyberg
Paperback: $5.89
Prints in 3-5 business days
(1 Ratings)
Artikkel publisert i Norsk Tidsskrift for Sykepleieforskning, med tillatelse. Utgangspunktet for denne studien er alvorlig syke pasienter i institusjon. Innledning og kommentardel angår... More > ME-pasienter generelt. Ved ME går pleie og rehabilitering hånd i hånd fra dag én.< Less
Notater om ME fra facebook Høsten 2011 By Sidsel Kreyberg
Paperback: $12.00
Prints in 3-5 business days
(1 Ratings)
For alle som vil gå i dybden på en sykdom som ikke er så vanskelig når man forstår den.
Notater om ME fra facebook Våren 2011 By Sidsel Kreyberg
Paperback: $12.00
Prints in 3-5 business days
(2 Ratings)
For alle som vil gå i dybden på en sykdom som ikke er så vanskelig når man forstår den.
Arbeid med barn og unge med ME - en innføring By Sidsel Kreyberg
Paperback: $12.00
Prints in 3-5 business days
Et nytt og ukjent landskap møter foreldre og andre som arbeider med barn og unge med ME. Her gis en innføring i sykdomsbildet og hvilke problemer man står overfor når denne... More > sykdommen rammer en ung person. For mange er det en hjelp å få sine egne observasjoner bekreftet, og det gir styrke å vite hvordan sykdommen arter seg. Det gjør det lettere å forstå den sykes reaksjoner og lettere å innrette seg på en måte som gir den syke tilstrekkelig med tid, trygghet og forutsigbarhet - noe disse pasientene trenger i rikt monn. Fyldig appendix med sykdomsdefinisjoner i norsk oversettelse. Referanselitteratur.< Less
The ME-Registry in Norway By Sidsel Kreyberg
eBook (PDF): $0.00
This folder contains guidelines for the diagnosis for the ME-Registry in Norway and explains the main features of ME/PVFS (G93.3, WHO). In Scandinavia, CFS is considered a psychosomatic illness like... More > neurasthenia (F48, WHO). The term "ME/CFS" is therefore avoided. It is customary to omit "benign" and to substitute -itis with -opathy in the absence of a confirmed inflammatory reaction in the myelon and encephalon. The clinical presentation is modeled on the epidemic form (Ramsay's myalgic encephalomyelitis). ME/PVFS is a separate disease entity, not an exclusionary diagnosis like CFS. Diagnostic procedures are therefore mainly clinical and noninvasive. Laboratory investigations vary and should take into consideration clinical evidence of alternative diagnoses that are treatable. A preliminary concession for a voluntary, nationwide population based registry was obtained by Sidsel Kreyberg from the Data Inspectorate in 2001. It has been running since January 2004.< Less
Mumle Gåsegg By Sidsel Kreyberg
eBook (PDF): $0.00
En kartlegging av skolehelsetjenestens håndtering av udiagnostisert MBD og beslektede tilstander i Oslo i 1995.
Litteratur om ME og relaterte emner By Sidsel Kreyberg
eBook (PDF): $0.00
Referanselitteratur. Supplement til boken "ME - en sykdom i tiden" og andre skriv av samme forfatter.
Basis for Registeret for ME i Norge By Sidsel Kreyberg
eBook (PDF): $0.00
(1 Ratings)
Basisinformasjon om myalgisk encefalopati, G93.3, og veiledende kriterier for diagnosen for Registeret for myalgisk encefalopati/postviralt fatigue syndrom i Norge, med innmeldingsskjema for... More > registeret.< Less