Show Bookstore Categories

EMBRIOLOGJIA PER INFERMIERIN

ByBrunilda Subashi

Embriologjia për infermierin, është një material shkencor teorik, i cili përbëhet prej katër krerësh. Në kreun I- Embriologjia e përgjithëshme, janë trajtuar çështje si: nocione bazë në embriologji, gametogjeneza, ndarja qelizore, ovogjeneza dhe spermatogjeneza me ndryshimet morfologjike përkatëse. Në kreun II- Periudha germinative, janë trajtuar çështje si: ovulacioni, fekondimi, segmentimi, cikli ovarial, formimi i blastocistit, uterusi në kohën e implantimit, periudha preembrionale, disku embrionar, gastrulimi dhe rrjedhësit e shtresave embrionale. Në kreun III- Periudha embrionale, janë trajtuar çështje si: organogjeneza, placenta, kordoni umbilikal, lëngu amniotik dhe barrat multiple. Në kreun IV- Periudha fetale, janë trajtuar çështje si: ndryshimet mujore që pëson fetusi, përcaktimi i përafërt i datës së lindjes si dhe diagnoza prenatale.

Details

Publication Date
Jul 31, 2017
Language
Albanian
ISBN
9780244626389
Category
Science & Medicine
Copyright
All Rights Reserved - Standard Copyright License
Contributors
By (author): Brunilda Subashi

Specifications

Format
PDF

Ratings & Reviews