Show Bookstore Categories

An ninh mạng

ByHumayun Bakht

Lịch sử của an ninh mạng cũng lâu đời như khái niệm về Internet. Internet là mạng của các mạng và không phải tất cả các mạng được kết nối đều có khả năng cung cấp kết nối và kết nối an toàn đầy đủ. Do đó, nảy sinh ý tưởng về an ninh mạng thông qua đó cả hai dữ liệu tổ chức có thể được lưu khỏi bị mất hoặc bị hư hỏng. Do đó, an ninh mạng có thể được định nghĩa là sự kết hợp của các quy trình có liên quan đến việc lưu dữ liệu của một cá nhân hoặc tổ chức cả trực tuyến và ngoại tuyến. Ngoại tuyến mặc dù dường như không được kết nối với thuật ngữ mạng. Tuy nhiên , cuộc tấn công mạng mà được đưa ra ngay cả trên một máy vi tính kết nối với Internet mà nếu không có thể được kết nối với một số máy tính ẩn khác thông qua mạng nội bộ có thể làm hỏng dữ liệu trên hệ thống ẩn quá.

Details

Publication Date
Jul 6, 2020
Language
English
ISBN
9781716769009
Category
Computers & Technology
Copyright
All Rights Reserved - Standard Copyright License
Contributors
By (author): Humayun Bakht

Specifications

Format
EPUB

Keywords

Ratings & Reviews